Модернізація автомобільної техніки для очищення і поливу автодоріг (Розділ 3. Тяговий розрахунок автомобіля після виконання модернізації), страница 2

Графік залежності потужності від частоти обертання колінчастого валу має наступний вигляд (рис. 3.1)

Рисунок 3.1 – Графік залежності потужності від частоти обертання колінчастого валу

3.2.7 Розраховуємо та будуємо графік залежності крутного моменту від частоти обертання колінчастого валу.

Графік будуємо за формулою:

                                   (3.3)

де w – кутова швидкість обертання колінчастого валу, рад/с.

Розрахунок зводимо до таблиці 3.2.

Таблиця 3.2 – Залежність крутного моменту від частоти обертання колінчастого валу

Nе, кВт

41,31

99,63

162,81

211,41

243

п, об/хв.

420

840

1260

1680

2100

Мкр, кН´м

0,940

1,133

1,235

1,202

1,106

Графік залежності крутного моменту від частоти обертання колінчастого валу має наступний вигляд (рис. 3.2).

3.2.8 Розраховуємо та будуємо криву залежності питомих витрат палива від частоти обертання колінчастого валу.

Розрахунок представляємо у вигляді наступної таблиці (табл. 3.3).

Таблиця 3.3 – Залежність питомих витрат палива від частоти обертання колінчастого валу

п, %

20

40

60

80

100

120

п, об/хв.

420

840

1260

1680

2100

2520

g, %

110

100

95

95

100

115

g, г/(кВт´год.)

220

200

190

190

200

230

Графік залежності питомих витрат від частоти обертання колінчастого валу має вигляд (рис. 3.3).

3.2.9 Розраховуємо та будуємо погодинну витрату палива в залежності від частоти обертання колінчастого валу

Розрахунок ведемо за формулою:

                                     (3.4)

Розрахунок зводимо до таблиці 3.4.

Рисунок 3.2 – Графік залежності крутного моменту від частоти обертання колінчастого валу

Таблиця 3.4 Залежність погодинної витрати палива від частоти обертання колінчастого валу

п, об/хв.

420

840

1260

1680

2100

, кВт

41,31

99,63

162,81

211,41

243

g, г/(кВт´год.)

220

200

190

190

200

GТ, кг/год.

9,0882

19,926

30,934

40,168

48,6

Графік залежності погодинної витрати палива від частоти обертання колінчастого валу має наступний вигляд (рис. 3.4).

Рисунок 3.3 – Графік залежності питомих витрат палива від частоти обертання колінчастого валу

3.3 Розрахунок та побудова динамічної характеристики автомобіля

3.3.1 Динамічною характеристикою автомобіля називають графічне відображення залежності динамічного фактора від швидкості руху автомобіля. на різноманітних передачах.

Як відомо, динамічний фактор являє собою відношення надлишкової дотичної сили до ваги автомобіля:

               (3.5)

де РК – дотичне зусилля тяги автомобіля;

РН – зусилля опору повітря;

GА – вага автомобіля з вантажем, GА = 150 кН.

Величина динамічного фактора залежить від крутного моменту двигуна, передавального числа трансмісії, швидкості руху автомобіля та його маси.

Рисунок 3.4 – Графік залежності погодинної витрати палива від частоти обертання колінчастого валу

З метою отримання даних для побудови динамічної характеристики автомобіля виконаємо певний ряд розрахунків.

3.3.2 Задаємо ряд частот обертання колінчастого вала двигуна у співвідношенні 20, 40, 60, 80 та 100% від максимального значення частоти обертання колінчастого вала двигуна.

3.3.3 Для вибраних частот обертання колінчастого вала двигуна розраховуємо значення швидкості на кожній передачі за формулою:

                                   (3.6)

де пі – частота обертання колінчастого вала у вибраний момент;

rк – радіус колеса, rк = 0,65 м;

ік – значення передаточного числа коробки передач, у нашому випадку буде три розрахунки: для коробки передач при випадку без використання роздавальної коробки та два варіанти з кожною ступеню роздавальної коробки передач;

іо – передаточне число головної передачі, іо = 8,173.