Розрахувати температури зсунутих температурних інтервалів. Навести капітальні витрати мережі теплообмінних апаратів

Страницы работы

Содержание работы

Завдання №22

1.  Ви – головний інженер проекту реконструкції ХТС, що працює. При огляді енерготехнологічної схеми ХТС та вивченні регламенту ХТС була отримана потокова таблиця даних.

№ потоку

Тип потоку

,

,

,

кВт/

1

Гар

184

30

20

2

Гар

132

44

40

3

Хол

60

100

80

4

Хол

28

120

36

Варіанти

Назва показника

1

2

3

Значення ,

10

18

26

1.1.  Розрахувати температури зсунутих температурних інтервалів для заданого .

1.2.  Розрахувати теплові баланси у зсунутих температурних інтервалах.

1.3.  Збудувати каскад теплових потоків для нульових значень гарячих утиліт.

1.4.  Збудувати каскад теплових потоків зі знаком «+» без виключенння нульового потоку.

1.5.  Визначити цільові значення холодних і гарячих утиліт.

1.6.  Визначити температури пінчу холодних і гарячих потоків.

1.7.  Зробити оцінку мінімального числа теплообмінників при заданій кількості холодних і гарячих технологічних потоків.

1.8.  Збудувати балансові складові криві.

2. Навести капітальні витрати мережі теплообмінних апаратів.

3.  Процедура прийняття рішення на основі аналізу "Витрати-Користь", який проводиться до оцінки впливу на навколишнє середовище.

Затверджено на засіданні кафедри інтегрованих

технологій процесів та апаратів

Протокол №2 від 9 жовтня 2009 р.

В. о. зав. кафедрою ІТПА                                                                  Ведь В.Є.

Похожие материалы

Информация о работе