Визначити технологічні потоки, що доступні для теплової інтеграції процесу хіміко-технологічної системи

Страницы работы

Содержание работы

Завдання №20

1.  Ви – керівник групи, що займається проектом енергозберігаючої реконструкції хіміко-технологічної системи. При огляді виробництва ви отримали енерготехнологічну схему ХТС:

Варіанти

Назва показника

1

2

3

Номер значення навантаження теплообмінних апаратів, підігрівачів і холодильників

1)

2)

3)

1.1.  Визначити технологічні потоки, що доступні для теплової інтеграції процесу.

1.2.  Визначити потокові теплоємності технологічних потоків, що приймають участь в інтеграції.

1.3.  Скласти потокову таблицю для даної ХТС.

1.4.  При інтеграції процесу з’явилась необхідність підібрати теплообмінний апарат з вихідними даними

Потік

Конденсація

Нагрів

Рідина або газ (пар)

Водний

пар

Водно-спиртова рідина

(40% Ethanol)

Робочий тиск, бар

P1   =  2,465

P2    = 4

Витрати, кг/год,

вхід

G=  2500

G3   =  30 000

вихід

G=  2500

G4   =  30 000

Температура,

°С

на вході

T1   =  -

T3    =  43

на виході

T2   =  -

T4    =  -

Припустимі втрати тиску , кПа

DP1 =  5

DP2 =  10

Вартість 1 м2 теплообмінної поверхні (умовні одиниці) апаратів різних марок

M3

M6M

M10M

M15M

M20M

TS20M

1000

325

360

230

380

690

Збільшення кількості штуцерів збільшує вартість теплообмінного апарату на 10%

2.  Навести типові залежності наведеної вартості проекту теплообмінної системи ХТС, річної вартості енергії, що споживається, і наведених капітальних витрат від .

3.  Які запобіжні заходи необхідно використати для забезпечення безпечних умов роботи на виробництві у вище означеному випадку.

Затверджено на засіданні кафедри інтегрованих технологій процесів та апаратів

Протокол №2 від 9 жовтня 2009 р.

В. о. зав. кафедрою ІТПА                                                                  Ведь В.Є.

Похожие материалы

Информация о работе