Визначення теплової потужності, яку потребляє газофракціонуюча установка

Страницы работы

Содержание работы

5.  ПІНЧ – АНАЛІЗ

5.1.  Потокові данні технологічної схеми.

Використовуючи результати вивчення технологічної схеми, регламенту та матеріальний баланс установки, складається таблиця потокових даних, які необхідні для визначення теплової потужності, яку потребляє газофракціонуюча установка (табл. 5.1.).

Таблиця 5.1. – Потокові данні технологічних потоків, що включені в інтеграцію до існуючого режиму роботи ЦГФУ

Назва потоку

Тип

TS, ºС

TT, ºС

G, т/ч

C, кДж/

кг·К

r, кДж/кг

CP, кВт/К

H, кВт

1

Кубовий залишок К1

гор

111

104

59,99

3,635

60,57

424

2

Конденсація пару К1

гор

54

54

92,15

274,5

7026

3

Охолодження ЕПФ

гор

54

38

9,81

2,358

6,43

103

гор

38

38

9,81

316,5

862

гор

38

19

9,81

2,916

7,95

151

4

Конденсація пару К2

гор

60

60

153,20

308,8

13140

5

Бутанова фракція

гор

69

42

31,50

2,682

23,46

634

6

Конденсація пару К3

гор

48

48

216,90

301,5

18165

7

Ізобутанова фракція

гор

48

38

23,05

2,609

16,70

167

8

Пентанова фракція

гор

82

19

2,12

2,407

1,42

89

9

Конденсація пару К4

гор

63

63

27,87

314,3

2433

10

Конденсат у Т-28

гор

105

59

38,45

4,190

29,26

1346

11

Вихідна ШФЛВ

хол

20

55

69,80

2,547

49,37

1728

Назва потоку

Тип

TS, ºС

TT, ºС

G, т/ч

C, кДж/

кг·К

r, кДж/

кг

CP, кВт/

К

H, кВт

12

Підігрів К1

хол

111

111

175,30

218,5

10640

13

Підігрів К2

хол

109

109

143,10

278,2

11057

14

Підігрів К3

хол

69

69

207,60

314,4

18130

15

Підігрів К4

хол

82

82

25,02

328,8

2285

В цілому, в розпорядженні є 10 гарячих технологічних потоків і 5 холодних потоки з визначеними потоковими даними.

5.2.   Визначення енергозберігаючого потенціалу каскадним методом для існуючого процесу

Використовуючи дані з таблиці 5.1, та маючи мінімальну різницю температур між складовими кривими процесу, що існує, яка становить 42, можна провести інтеграцію процесу за допомогою каскадного методу.

Каскадний метод - це метод, за допомогою якого можна без побудови складових кривих обчислювати цільові енергетичні значення.

Установлюються зрушені температурні інтервали за допомогою віднімання величини  від границь температурних інтервалів, які визначаються початковими й кінцевими температурами (температурами постачання й цільовими температурами) гарячих потоків і додаванням  до границь температурних інтервалів, які сформовані початковими й кінцевими температурами холодних потоків. У нашому випадку .

Одержуємо нову таблицю потокових даних (табл. 5.2.).

Таблиця 5.2 – Система потоків з урахуванням

Похожие материалы

Информация о работе