Відповіді на екзаменаційні питання № 1-36 дисципліни "Менеджмент" (Влада і сила в організації: сутність та відмінності. Організаційні форми підприємств, їх характеристика)

Страницы работы

Фрагмент текста работы

населення, ціни, соціальні відносини, зовнішньоекономічні зв'язки, охорона навколишнього середовища і природокористування й ін.).

Існує безліч варіантів організації ГРЭ, проаналізувавши які можна виділити загальні принципи реалізації вплив держави.

Загальні принципи державного регулювання економіки в Україні:

1.  Принцип пріоритету права над економікою.

2.  Постійне розширення органічне взаємозалежних форм державного регулювання.

3.  З'єднання національно-державного підходу й інтернаціонального досвіду державного регулювання в умовах реформування економіки.

Перший принцип дозволяє формувати економічний базис у виді ринкових відносин. Другий – поєднує правове, урядове, судове й економічне регулювання, а нині доповнюється соціальним і інформаційним аспектами. Третій принцип узагальнює світовий досвід державного регулювання і реалізовується в залежності від об'єктивних можливостей держави, виходячи з правового, політичного й особливо фінансового забезпечення. Можна відзначити, що в даний момент державне регулювання придбало властивості міждержавної координації світового господарства.

З метою виконання своїх функцій держава використовує різні форми і методи впливу на економічні процеси.

До основних форм державного регулювання відносяться:

·  Комплексне планування економічного і соціального розвитку.

·  Прогнозування розвитку народного господарства і кон'юнктури ринку.

·  Реалізація національних і цільових комплексних програм.

·  Керування господарською діяльністю державних підприємств.

·  Система соціального захисту населення.

Необхідність і границі використання форм державного регулювання визначається обраною концепцією державного втручання в економіку, а також умовами і цілями соціально-економічного розвитку країни.

Під методами державного регулювання економіки мають на увазі способи впливу держави на сферу підприємництва, інфраструктуру ринку, некомерційний сектор економіки з метою створення умов їхньої діяльності відповідно до національної економічної політики.

У залежності від способу впливу на ринок розрізняють правові, адміністративні й економічні методи регулювання.

Правові методи регулювання розвитку економіки припускають прийняття законодавчих актів державними органами влади, а також вироблення механізмів їхньої реалізації і контролю.

Адміністративні методи мають на увазі, по суті, пряме керування з боку держави. Вони базуються на стилі державної влади і поділяються на способи заборони, дозволи і примуси. У країнах з розвитий ринковою економікою сфера адміністративних мір звичайно зводиться до захисту навколишнього середовища, створенню сприятливих умов для життєдіяльності малозабезпечених шарів населення, а також до запобігання розвитку тіньового бізнесу.

Економічні методи являють собою систему мір і прийомів непрямого впливу і їхній напрямок на суспільно-господарський розвиток. Завдяки використанню економічних методів створюються економічні умови, що стимулюють досягнення економічних результатів. До економічних методів відносяться: прогнозування, планування, програмування, матеріальне стимулювання і санкції, фінансування і кредитування. При цьому використовуються такі економічні категорії як заробітна

Похожие материалы

Информация о работе