Черв’ячні передачі. Передаточні відношення і ККД. Вали, осі, опори та підшипники. Муфти, страница 4

Вкладиші в підшипниках ковзання виготовляють з чавуна (при малій швидкості і помірному тиску), бронзи (для більш навантажених підшипників і великої швидкості), чавуна або сталевого лиття з заливанням бабітом, деревини (бакаута, берези, акації й ін.), пресованої деревини, цільнопресованого деревного пластику, різних пластмас (текстоліту, капрону й  ін.).

Корпуса кришки підшипників ковзання звичайно відливають з чавуна (при великих навантаженнях - зі сталі) або роблять звареними.

Як  мастильні матеріали застосовують рідкі мастила і густі (консистентні) мазі. Змащення підшипників виконується періодично або безупинно; воно подається або під тиском, або без тиску. Для механізмів, що працюють періодично на малих швидкостях і при невеликому навантаженні, використовують індивідуальне змащення без тиску.

Для періодичної подачі рідкого мастила застосовують прес-масельнички, що запресовуються або ввертаються у корпус підшипника. Розподіл мастила в підшипнику здійснюється за допомогою мастильних канавок. Мастильні канавки повинні розташовуватися по утворюючого вкладиша на ненавантаженій стороні підшипника. Краї канавки повинні мати плавні заокруглення.

Підшипники кочення

Підшипники кочення - стандартні вироби, що виготовляються в масовій кількості на спеціалізованих заводах.

Підшипники кочення класифікуються:

Рис. 15.7  Підшипники кочення

За напрямком дії навантаження:

-  радіальні підшипники сприймають переважно радіальне навантаження, що діє перпендикулярно осі обертання підшипника (рис. 15.7, а);

-  завзяті підшипники сприймають переважно осі вую навантаження, що діє уздовж осі обертання (рис. 15.7, б),

-  радіально-завзяті підшипники сприймають комбіноване навантаження, що одночасно діє на підшипник у радіальному й осьовому напрямках.

За формою тіл кочення підшипники поділяються на шарикові (рис. 15.8, а) і роликові (рис. 15.8, б). Роликопідшипники у залежності від форми роликів розділяються на наступні групи: з короткими циліндричними роликами, з довгими циліндричними роликами, із крученими роликами, з голчастими роликами, з конічними і зі сферичними роликами.

Рис. 15.8  Форми тіл кочення

За числом рядів тіл кочення підшипники поділяються на однорядні (див. рис. 15.7, а), дворядні (рис. 15.9), чотирьох- і багаторядні.

За основними конструктивними ознаками підшипники поділяються на самоустановлювальні і несамоустановлювальні;  з циліндричним або   конусним отвором внутрішнього кільця.

Підшипники кочення (див. рис. 15.7) складаються з двох кілець - внутрішнього 1 і зовнішнього 2 (внутрішнє кільце насаджується на вал, а зовнішнє закріплюється в корпусі підшипника); тіл кочення - шариків 3 або роликів, що котяться по бігових доріжках кілець на деякій відстані один від іншого, і сепаратора 4 - спеціальної деталі, що утримує тіла кочення на постійній відстані друг від  друга. Тіла  кочення і кільця виготовляють з високоміцної загар-

Рис. 15.9

 тованої термічно обробленої сталі.

Змащення підшипників кочення виконується рідкими і консистентними змащеннями; рідке змащення часто здійснюється дрібними краплями мастила, що розприскується швидкохідними зубчастими колісьми (у корпусі передачі утвориться «масляний туман»).

Консистентне змащення закладають в опору при зборці вузла; заміняють змащення (з обов'язковим промиванням гасом) у залежності від умов роботи опори раз у 2-12 міс.  

Захист підшипникового вузла від попадання вологи і пилу ззовні, а також від витікання змащення досягається за допомогою ущільнень, що відокремлюють підшипник як від внутрішньої частини корпусу, так і від зовнішнього простору.

Підшипники кочення виготовляють різних класів точності. У загальному машинобудуванні застосовується в основному нормальний   клас  точності   Н.              

Вибір підшипників кочення

Підшипники кочення - перша група деталей, для яких уведений розрахунок на довговічність. Термін служби підшипників кочення обмежується утомним викрашуванням поверхневих шарів доріжок кочення.

Підбор підшипників кочення роблять за статичною або динамічною  вантажопідйомністю.  

За статичною вантажопідйомністю підбирають підшипники за умови, що обертове кільце підшипника має частоту обертання об./хв. Вибір підшипників роблять за умовою:, де Fo - необхідна величина статичної вантажопідйомності; С0 - табличне значення, зазначене в таблицях каталогу  на  підшипники  кочення.