Черв’ячні передачі. Передаточні відношення і ККД. Вали, осі, опори та підшипники. Муфти, страница 5

При частоті обертання підшипника більш 1 об/хв підбір підшипників роблять за динамічною вантажопідйомністю.

Відповідно ГОСТ18855-73, динамічна вантажопідйомність радіальних і радіально-упорних підшипників - це постійне радіальне навантаження, при якій група ідентичних підшипників з нерухомим зовнішнім кільцем може витримати 1  млн. оборотів внутрішнього кільця.

Для упорних і упорно-радіальних підшипників динамічна вантажопідйомність - це постійне осьове навантаження, при якій група ідентичних підшипників може витримати 1 млн. оборотів одного з кілець.

Дослідження роботи підшипників кочення дозволили установити залежність між навантаженням , динамічною вантажопідйомністю  і довговічністю підшипників

, де    - показник степені, рівний для шарикопідшипників 3, а для роликопідшипників 3,33;

 - динамічна вантажопідйомність, зазначена в каталогах на підшипники кочення.

Приведене (еквівалентне) навантаження  враховує ряд факторів, що впливають на працездатність підшипників; спільна дія радіального й осьового навантажень, що виникають поштовхи й удари, обертання внутрішнього або зовнішнього кільця, а також зміна температури.

Для шарикових радіальних і радіально-упорних і роликових радіально-упорних підшипників еквівалентне навантаження обчислюють   за формулою

, де    - коефіцієнт обертання (при обертанні внутрішнього кільця                  = 1, при обертанні зовнішнього кільця = 1,2);

 - радіальне навантаження;

 - осьове навантаження;

X і Y - коефіцієнти радіального й осьового навантажень; визначаються для кожного типу підшипників кочення в залежності від співвідношення радіального й осьового навантажень;

 - коефіцієнт безпеки, враховуючу динамічність діючого навантаження;

 - температурний коефіцієнт, що вводиться при підвищеній робочій температурі  (більш 100 °С).

За обчисленим приведеним навантаженням і розрахунковій довговічності визначають необхідну динамічну вантажопідйомність підшипника  за формулою

.

Вибір підшипника кочення роблять за таблицями каталогу, де зазначені усі необхідні довідкові величини.        

15.3  Призначення та класифікація муфт

Муфтами називають пристрої, що служать для з'єднання валів між собою або з деталями, вільно насадженими на вали (зубчасті колеса, шківи), з метою передачі обертального моменту. Муфти поділяються на постійні і зчіпні.

Постійні муфти: глухі, потребуючі строгої співвісності  валів, що з'єднуються; компенсуючі, що допускають паралельне зміщення, взаємний перекіс осей, осьове переміщення внаслідок температурних  змін довжини  валів, що з'єднуються.

 Компенсуючі муфти, у свою чергу, підрозділяються на жорсткі, тобто такі що не мають еластичних елементів і передають разом з моментом можливі поштовхи й удари, і пружні, зм'якшуючі поштовхи  й удари.

Зчіпні муфти: фрикційні (тобто здійснюючі зчеплення за рахунок сил тертя) і кулачкові.

Крім муфт, призначенням яких є постійне або кероване з'єднання валів, застосовують запобіжні муфти, призначені не тільки для з'єднання валів, але і для запобігання машини від поломки при аварійному перевантаженні.

Число відомих типів муфт велике.

Питання для самоперевірки

1.  Поясніть різницю між валом та віссю

2.  Поясніть, як розділяють осі за конструкцією

3.  З’ясуйте, які розрахунки осей і валів проводять при конструюванні

4.  Поясніть, як розділяють опори за характером тертя

5.  Наведіть класифікацію підшипників кочення

6.  З’ясуйте, як проводиться підбір підшипників кочення

7.   Наведіть класифікацію муфт

ВИКОРИСТОВУВАНА ЛІТЕРАТУРА

1.  Куклин Н.Г., Куклина Г.С. Детали машин, М.: 1979, 1984

2.  Эрдеди А.А., Эрдеди Н.А. Техническая механика. Детали машин., М.: 1992, 2001

3.  Мархель И.И. Детали машин, М.: 1977

4.  Мовнин М.С., Гольцикер Д.Г. Техническая механика. Детали машин., М.: 1966

5.  Фролов М.И. Техническая механика: Детали машин., М.: 1990

6.  Чернилевский Д.В. Курсовое проектирование деталей машин и механизмов., М.: 1987

7.  Иванов М.И., Финогенов В.А. Детали машин – 7-е узд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2002

8.  Мовнин М.С. и др. Основы технической механики. – Л.: Машиностроение, 1982

ЗМІСТ