Черв’ячні передачі. Передаточні відношення і ККД. Вали, осі, опори та підшипники. Муфти, страница 6

Передмова

Тема 1  Основні поняття та визначення. Деталь, вузол

              агрегат, машина

1.1  Класифікація машин. Деталь, вузол, агрегат

1.2  Кінематичні пари і ланцюги

1.3  Основні вимоги до машин та деталей машин. Характеристики деяких машинобудівних матеріалів

1.4  Короткі відомості про стандартизацію та взаємозамінність деталей машин

Тема 2  З’єднання деталей машин

2.1  Зв’язки деталей машин

2.2  Розділення деталей машин за ознакою роз’ємності

2.3  Працездатність машин

2.4  Приклад вибору з’єднань

Тема 3  Заклепочні, зварні та клейові з’єднання

3.1  Заклепувальні з’єднання

3.2   Зварні з’єднання

3.3   Клейові з’єднання

3.4   З’єднання паянням, запресуванням і заформуванням

Тема 4  Різьбові з’єднання

4.1  Загальні відомості про різьбові з’єднання

4.2  Конструкція різьбових з’єднань

4.3  Розрахунок різьбових з’єднань

Тема 5  Шпонкові та шліцьові з’єднання

5.1  Загальні відомості про шпонкові з’єднання

5.2  Конструкція шпонкових з’єднань

5.3  Загальні відомості про шліцьові з’єднання

5.4  Проведення розрахунків шпонкових та шліцьових з’єднань

Тема 6  Загальні відомості про механічні передачі. 

              Кінематичні та силові розрахунки

6.1    Загальні відомості про механічні передачі

6.2    Класифікація передач і їх призначення

6.3    Кінематичні і силові співвідношення в передаточних механізмах

Тема 7  Фрикційні передачі

7.1  Призначення і особливості фрикційних передач

7.2  Кінематичні співвідношення у фрикційних передачах

7.3  Поняття про варіатори

7.4  Послідовність розрахунків фрикційних передач

Тема 8  Зубчасті передачі

8.1  Види зубчастих передач. Передаточні відношення

8.2  Елементи теорії зубчастого зачеплення

8.3  Геометрія стандартного зубчастого зачеплення

8.4  Передаточне відношення серії зубчастих коліс

8.5  Методи виготовлення зубчастих колі. Види руйнування зубців

Тема 9  Циліндричні зубчасті передачі

9.1  Циліндрична прямозуба передача. Розрахунки циліндричних передач

9.2  Циліндричні косо зубі і шевронні передачі

9.3  Матеріали, конструкція зубчастих коліс і методи утворення зубців

Тема 10  Конічні зубчасті передачі

10.1  Конструкція та розрахунки конічних зубчастих передач

10.2  Сили в конічній передачі. Еквівалентні колеса

10.3  Передачі з зачепленням Новикова. Гепоїдні колеса

Тема 11  Пасові передачі

11.1  Улаштування пасових передач. Види привідних пасів

11.2  Кінематичні та силові співвідношення у пасових передачах

11.3  Розрахунки пасових передач

11.4  Передачі з зубчастим пасом

Тема 12  Ланцюгові передачі

12.1  Особливості та область застосування ланцюгових передач

12.2  Вибір привідних ланцюгів і зірочок

Тема 13  Передачі гвинт-гайка

13.1  Загальні відомості. Кінематичні та силові співвідношення

13.2  Вантажний гвинтовий механізм

13.3  Розрахунок передачі гвинт-гайка

Тема 14   Черв’ячні передачі

14.1  Загальні відомості. Передаточні відношення і ККД

14.2  Геометричні співвідношення у черв’ячній передачі

14.3  Матеріали для черв’ячних передач

Тема 15  Вали, осі, опори та підшипники. Муфти

15.1  Конструктивні форми осей і валів

15.2  Підшипники ковзання та кочення. Вибір підшипників кочення

15.3  Призначення та класифікація муфт

Використовувана література

Зміст

3

4

5

6

9

11

13

14

14

14

17

18

19

23

29

30

32

33

36

40

47

48

48

51

52

57

58

58

59

62

63

64

65

66

71

72

74

76

79

81

85

86

92

95

101

102

104

106

108

109

111

115

123

125

126

128

132

133

136

138

140

141

144

146

148

149

151

158

159

160

ДЛЯ ЗАМІТОК

ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА. Деталі машин. Конспект лекцій –

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів І рівня акредитації / Уклад.: Суржик О.С. - Лозова: ЛФХАДТ, 2006. - 164 с.

Укладач:    Суржик Олександр Сергійович

ЛФ ХАДТ, 64604, Лозова, Харківська область