Основи схемотехніки. Основні терміни та їх визначення. Лінії на схемі. Комутаційні пристрої та контактні з’єднання. Резистори та конденсатори. Напiвпровiдниковi прилади, страница 4

 Мал. 2.17. З’єднання контактне роз’ємне:  а–б) чотирипровідне; в–г) штир або гніздо (цифри всередині прямокутників відповідають номерам контактів); д) з’єднання контактне роз’ємне; е) штир; є) гніздо.

    Мал. 2.18. Перемички:  а) контактна;  б) комутаційна на розімкнення;  в) з виведеним штирем;  г) з виведеним гніздом; д) на перемкнення.

Мал. 2.19.

1.  Колодки затискачів: а) загальна позначка; б) колодка з розбірними контактами;  в) з розбірними й нерозбірними контактами;

2.  Вставка – перемикач.

§7. Сприймаюча  частина  електромеханічних пристроїв.

   Мал. 2.20.  Котушка  електромеханічного пристрою:  а) загальна позначка;  б) виведення котушки допускається зображувати лише з одного боку прямокутника;  в) котушка з однією обмоткою;   г) з двома обмотками;   д) з  n обмотками.

  Мал. 2.21. Котушка з додатковим графічним полем:   а–б)  з одним або двома додатковими графічними полями для зазначення уточнюючих даних пристрою;  в) із вказівкою роду струму (струм змінний);  г) із вказівкою виду обмотки (обмотка струму або напруги).

Мал. 2.22. Сприймаюча частина електротеплового реле.

§8. Електричні машини.

  Мал. 2.23. Елементи електричних машин.

  а)Обмотки (загальна позначка);  б) статор (загальна позначка);  в) ротор (загальна позначка); г) щітка (на контактному кільці або на колекторі).

 Мал. 2.24. Машини постійного та змінного струму.

    а) Генератор постійного струму (загальна позначка);  б) двигун постійного струму;  в) генератор змінного струму; г) двигун змінного струму.

§9. Котушки індуктивності, дроселі, трансформатори, авто трансформатори, магнітні підсилювачі.

  Мал. 2.25. Загальна позначка обмоток.

  Мал. 2.26. Котушки індуктивності: а) з магнітодіелектричним магнітопроводом; б) з мідним магнітопроводом; в) котушка, що підстроюється магнітодіелектричним магнітопроводом; г) з ковзаючими контактами (наприклад, з двома).

 Мал. 2.27. Дросель: а) з феромагнітним магнітопроводом;  б) коаксіальний з феромагнітним магнітопроводом.

  Мал. 2.28. Позначення трансформаторів та автотрансформаторів.

а) Трансформатор однофазний двохобмоточний (загальна позначка);

б) автотрансформатор однофазний (загальна позначка).

Мал. 2.29. Підсилювач магнітний (загальна позначка).

§10. Резистори та конденсатори.

     Мал. 2.30. Резистор постійний:  а) загальна позначка;  позначки із вказівкою номінальної потужності розсіяння:  б) 0,05 Вт;  в) 0,125 Вт;  г) 0,25 Вт;  д) 0,5 Вт;  е) 1 Вт;     є) 2 Вт;  ж) 5 Вт;

   Мал. 2.31. 1. Резистор постійний з додатковими відведеннями:  а) одним симетричним;  б) одним несиметричним;  в) двома;  г) резистор з шістьма відведеннями  (при двох або більше додаткових відведеннях довгий бік позначки збільшують); 2. Шунт вимірювальний.

 Мал. 2.32. Резистор змінний:  а) загальна позначка;  б) з розімкнутою позицією та ступінчатим регулюванням;  в) позначка, що допускається при реостатному включенні;  г) з нелінійним регулюванням;  д) з додатковими відведеннями; е) з декількома пересувними контактами, наприклад, з двома механічно не зв’язаними;  є) з двома механічно зв’язаними;  ж) подвійний резистор;  позначки із вказівкою регулювання:  з) плавне;  и) ступінчате;  і) з логарифмічною характеристикою;  ї) з експоненційною характеристикою;  й) регулювання за допомогою двигуна.

 Мал. 2.33. Резистор із замикаючим контактом, зображений:  а) сумісно;  б) рознесено.

Мал. 2.34.  1. Резистор підстроювальний (а);  б) підстроювальний у реостатному включенні;  в) змінний з підстроюванням; 2. Тензорезистор:  а) лінійний;  б) нелінійний.

Мал. 2.35.  1. Терморезистор (термістор): а) прямого підігріву з додатним температурним коефіцієнтом; б) з від’ємним температурним коефіцієнтом;  в) непрямого підігріву;  2. Варистор.