Основи схемотехніки. Основні терміни та їх визначення. Лінії на схемі. Комутаційні пристрої та контактні з’єднання. Резистори та конденсатори. Напiвпровiдниковi прилади, страница 3

а) кожна лінія в групі n = 5 екранована;  б) кожна лінія в групі n = 8 екранована   й має відгалуження;  в) група ліній у спільному екрані;  г) чотири лінії в групі знаходяться у спільному екрані;  д) з’єднання екрана з корпусом чи землею;

  1. Кабель коаксіальний:  а) загальна позначка;  б) екранований;  в) з’єднаний з корпусом;  г) заземлений. Якщо коаксіальна структура не продовжується, використовують позначку  д.  Дотична до кола спрямована в бік зображення коаксіальної структури.

§5. Розрядники та запобіжники.

     Мал. 2.10. Позначення розрядників.

1.  Проміжок іскровий:  а) двоелектродний;  б) двоелектродний симетричний;    в) триелектродний;

2.  Розрядник: а) загальна позначка; б) шаровий;  в) вакуумний;  г) високочастотний вузькосмужний iз зовнішнім резонатором.

 Мал. 2.11. Позначення запобіжників.

1.  Запобіжник плавкий: а) загальна позначка;  б) допускається виділяти бік, який залишається  під  напругою;  в) інерційний;  г) повільнодіючий (тугоплавкий);     д) швидкодіючий;

2.  Запобіжник із сигналізуючим пристроєм:  а) з самостійним ланцюгом сигналізації;  б) зі спільним ланцюгом сигналізації;  в) без вказівки ланцюга сигналізації; 

3.  Запобіжник пробивний;

4.  Роз’єднувач – запобіжник;

5.  Вимикач – запобіжник;

6.  Котушка термічна (запобіжна).

§6. Комутаційні пристрої та контактні з’єднання.

  Мал. 2.12.  Контакти  комутаційних пристроїв.

1.  Контакт комутаційного пристрою: а) замикаючий; б) розмикаючий; 

   в) перемикаючий;  г) перемикаючий без розімкнення ланцюга;  д) перемикаючий з середньою позицією;  е) з подвійним замкненням;  є) з подвійним розімкненням; 

 2. Контакт  імпульсний:  а)  замикаючий  при  спрацьовуванні;   б)  при   поверненні;  в) при спрацьовуванні та поверненні;

3.  Контакт у контактній групі, спрацьовуючий раніше по відношенню до інших контактів групи (замикаючий та розмикаючий);

4.  Контакт зі сповільнювачем:  а) замикаючий зі сповільнювачем, що діє при спрацьовуванні;  б) при поверненні;  в) при спрацьовуванні та поверненні; г) розмикаючий зі сповільнювачем, що діє при спрацьовуванні;  д) при поверненні;  е) при спрацьовуванні та поверненні; ж) позначка сповільнювача (допускається зображувати з протилежного боку позначки пересувного контакту);

5.  Контакт (замикаючий та розмикаючий):  а) без самоповернення;  б) із самоповерненням;

6.  Контакт для комутації сильнострумового ланцюга:  а) замикаючий;  б) розмикаючий;  в) замикаючий дугогасний;  г) розмикаючий дугогасний;

7.  Контакт:  а) роз’єднувача;  б) вимикача – роз’єднувача;  в) з автоматичним поверненням при перевантаженні.

  Мал. 2.13. Двопозиційні комутаційні пристрої.

  а) вимикач однополюсний;  б) вимикач триполюсний;  в) вимикач кнопковий натискний (із замикаючими й розмикаючими контактами);  г) роз’єднувач триполюсний; д) вимикач – роз’єднувач триполюсний; е–є) перемикачі однополюсний та триполюсний.

  Мал. 2.14. Багатопозиційні комутаційні пристрої.

   а) перемикач однополюсний чотирипозиційний, не комутуючий електричного ланцюга в третій позиції;  б) перемикач двополюсний чотирьохпозиційний, загальна позначка;  в) перемикач багатопозиційний незалежних електричних ланцюгів.

    Мал. 2.15. Реле.

   а) реле електричне з замикаючим, розмикаючим та перемикаючим контактами;  

   б) реле поляризоване на один напрям струму в обмотці з самоповерненням;

   в) реле електротеплове без самоповернення, з поверненням натиском кнопки.

Контактні з’єднання.

 Мал. 2.16. Контакт контактного з’єднання: а) роз’ємного з’єднання (штир та гніздо); б) розбірного з’єднання; в) нерозбірного з’єднання.