Основи схемотехніки. Основні терміни та їх визначення. Лінії на схемі. Комутаційні пристрої та контактні з’єднання. Резистори та конденсатори. Напiвпровiдниковi прилади, страница 5

   Мал. 2.36. Конденсатор сталої ємності:  а) загальне зображення;  б) з позначеним зовнішнім електродом;  в) електролітичний поляризований;  г) неполяризований;  д) з трьома виведеннями, зображеними сумісно;  е) те ж саме, рознесене; є) стримуючий перешкоди; ж) опорний (нижня обкладинка з’єднана з корпусом пристрою); з) з послідовним власним резистором.

    Мал. 2.37. Конденсатор змінної ємності:  а) загальне зображення;  б) трисекційний;  в) підстроювальний;  г) диференційний;  д) двостаторний;  е) з рухомою обкладинкою.

§11. Джерела струму електрохiмiчнi.

Мал. 2.38. Позначки електрохімічних джерел струму.

 а) Гальванічний елемент чи акумулятор;  б) батарея з таких елементів.

§12. Джерела світла.

Мал. 2.39. Зображення джерела світла:  лампа накалювання (загальна позначка).

§13. Напiвпровiдниковi прилади.

Мал. 2.40. Напівпровідникові діоди.

а) Загальна позначка;  б) тунельний;  в) обернений;  г) стабілітрон (діод лавинний випрямлювальний);  д) стабілітрон двосторонній;  е) теплоелектричний;  є) варикап; ж) двоспрямований діод;  з) діод Шотткі;  и) модуль з кількома однаковими діодами зі спільним анодним та самостійними катодними виведеннями.

Мал. 2.41.  Тиристори (диністори, триністори). а) Діодний, що замикається у зворотньому напрямку; б) діодний, що проводить у зворотньому напрямку; в) діодний симетричний; г) тріодний (загальна позначка); д) тріодний, що замикається у зворотньому напрямку, з керуванням за анодом; е) те ж саме, з керуванням за катодом; є) тріодний, що замикається у зворотньому напрямку, вимикається, з керуванням за анодом; ж) те ж саме, з керуванням за катодом; з) тріодний, що проводить у зворотньому напрямку, з керуванням за анодом; и) те ж саме, з керуванням за катодом; і) тріодний симетричний (двоспрямований); ї) тетроїдний, що замикається у зворотньому напрямку.

Мал. 2.42. Транзистори з PN–переходами

типу PNP

типу PNP з виведенням від внутрішнього екрана

типу NPN з колектором, електрично з’єднаним з корпусом

лавинний типу NPN

Одно перехідний з N–базою

те ж саме з P–базою

типу PNP з двома базовими виведеннями

типу PNIP

типу PNIP з виведенням від  i–області

а); б); в); г); д); е); є); ж); з); и) багатоемітерний транзистор типу NPN.

Мал. 2.43. Польові транзистори.а) З каналом N–типу;  б) з каналом Р—типу; в) з ізольованим затвором збагаченого типу з Р—каналом; г) те ж саме з N—каналом; д) збідненого типу з Р—каналом; е) збідненого типу з N—каналом; є) збагаченого типу з Р—каналом з виведенням від підложки; ж) збагаченого типу з N—каналом та з внутрішнім поєднанням підложки та витоку; з) транзистор з двома ізольованими затворами збідненого типу з N—каналом та виведенням від підложки.

   Мал. 2.44. Фоточутливі та випромінюючі пристрої:  а) фоторезистор; б) диференційний фоторезистор; в) фотодіод; г) діодний фототірістор; д) фототранзистор типу PNP; е) сонячний фотоелемент (позначки полярності допускається не вказувати); є) фотобатарея з n сонячних елементів; ж) світловий діод.

Мал. 2.45. Оптоелектронні пристрої (оптрони): а) діодний; б) тірісторний; в) резисторний; г) діодний з підсилювачем, зображеним сумісно; д) те ж саме, зображене рознесено; е) діодний із зовнішнім підсвітленням.

Мал. 35. Трубка електронно–промiнева з електростатичним фокусуванням та електростатичним вiдхиленням двоханодна.

Мал. 36. Звуковi перетворювачi.

1.  Мiкрофон (загальна позначка);  2. Телефон (загальна позначка);

3. Гучномовець: а) загальна позначка; б) магнiтострикцiйний; в) гучномо­вець – мiкрофон.