Основи схемотехніки. Основні терміни та їх визначення. Лінії на схемі. Комутаційні пристрої та контактні з’єднання. Резистори та конденсатори. Напiвпровiдниковi прилади, страница 2

Мал. 2.3. Форма імпульсів.

   а) прямокутний; б) гострокутний; в) пилоподібний з лінійним нарощуванням; г) з лінійним спадом; д) трапецієдальний; е) з крутим фронтом; ж) з крутим спадом. Вказані вище символи повинні спрощенно відтворювати осцилограми відповідних позитивних сигналів. Для позначення негативних імпульсів застосовують віддзеркалені зображення позитивних імпульсів.

Мал. 2.4. Регулювання.

а) загальна позначка; б) плавне; в) ступінчате; г) підстроювальне; д) нелінійне; е) саморегулювання лінійне; ж) саморегулювання нелінійне; з) нелінійна зміна в залежності від напруги; и) регулювання при струмі, що дорівнює нулю; і) число ступенів при ступінчатому регулюванні.

Електричні зв’язки, проводи, кабелі та шини.

Мал. 2.5. а) Лінія електричного зв’язку; провід, кабель, шина; б) лінія групового зв’язку; в) графічне злиття (розгалуження) ліній електричного зв’язку та ліній групового зв’язку в лінії групового зв’язку, розведення жил кабелю та проводів джгуту; г) при виконанні схем автоматизованим способом допускається лінію групового зв’язку не стовщувати.

Мал. 2.6. Графічний злам та перетин ліній зв’язку, електрично не з’єднаних проводів (кабелів, шин): а) злам під кутом 90°; б) під кутом 135°; в) перетин; г) перетин із лінією, що має злам під кутом 135°.

 Мал. 6.  Лінія електричного зв’язку з відгалуженнями: а) одним; б) двома; в) відгалуження під кутами, кратними 45°; г) у випадках  а, б, в  допускається зображення без крапки; д) з відгалуженням в декілька паралельних ідентичних ланцюгів (всередині позначки вказують загальну кількість паралельних ланцюгів, включаючи зображений ланцюг, наприклад, зображення е відповідає зображенню є).

     Лінії групового зв’язку зображують стовщеними та товстими лініями. Для зручності пошуку окремих ліній зв’язку при їхньому злитті в лінію групового зв’язку допускається показувати кожну лінію зі зламом під кутом 45°. При цьому крапка зламу повинна бути віддалена від лінії групового зв’язку не менш ніж на 3 мм, нахилені елементи сусідніх ліній, розташованих по один бік лінії групового зв’язку, не повинні перетинатись, а відстань між сусідніми лініями, що відходять у різні боки, повинні бути не менш 2 мм.

Наведені позначки перетинів та розгалужень ліній електричного зв’язку використовують також для позначення ліній механічного зв’язку, які зображуються в електросхемах.

Мал. 2.8.  Група ліній електричного зв’язку, що мають спільне функціональне призначення:

   а) позначення однолінійне та багатолінійне (в однолінійному позначенні n замінюють числом, що вказує кількість ліній в групі, наприклад, б – вісім); в) перехід від однолінійного зображення до багатолінійного; г) група ліній, кожна з яких має відгалуження; якщо група має не більш чотирьох ліній, допускається позначення похилими штрихами, кількість яких відповідає кількості ліній в групі (наприклад, д – дві чи три лінії), а при більшому числі ліній наносять один штрих із вказівкою кількості ліній (див. мал. 2.8, б). При багатолінійному зображенні для полегшення пошуку ліній допускається розбивати групу ліній на підгрупи за допомогою інтервалів (мал. 2.8, в). При цьому в кожній підгрупі повинна бути однакова кількість ліній; крайня підгрупа може мати меншу кількість ліній. При багатолінійному зображенні групи  ліній, що мають відгалуження, допускається всі лінії виконувати у вигляді відрізків однакової довжини.

                                                    §4. Екранування.

   Мал. 2.9. Екранування.

  1. Лінія електричного зв’язку (провід, кабель екрановані):  а) загальна позначка (допускається позначення екранування показувати не по всій довжині, а лише на окремих відтинках);  б) частково екранований;  в) лінія зв’язку, екранована з відгалуженнями;  г) з відгалуженнями від екрана;  д) провід (кабель) екранований з відведенням на землю від кінця екрана;  е) те ж саме, від проміжної точки екрана;
  2. Група ліній електричного зв’язку, що мають спільне функціональне призначення: