Розробка архітектури програмної системи для безпеки інформаційної системи інтелектуальної будівлі (Розділ дипломного проекту), страница 3

4.  Застосування трьох найдешевших сигналізаторів:

 

 За результатами розрахунків можна зробити висновок, що за обраним критерієм найбільш доцільно використовувати два дешевих однотипних сигналізатори. До того ж, при цьому підвищується загальна надійність системи: при виході з ладу одного з сигналізаторів система в цілому буде працездатна, хоча імовірність виявлення понизиться з 0,9 до 0,7.

5.3 Перевірка правильності вибору сповіщувачів.

Ця методика призначена для перевірки правильності вибору та оцінки споживчих характеристик об’єктових технічних засобів охорони а також для перевірки їх якості і надійності в роботі.

Для всіх типів приладів сформовані переліки основних показників призначення (додаток ), аналізуючи які можна зробити висновок про рівень якості технічного засобу охорони. Ступень важливості кожного показника з точки зору впливу його на надійність охорони та забезпечення сервісних властивостей приладу визначається величиною вагового коефіцієнта КВАЖЛ.ПОК.. Для підвищення точності методики експертної оцінки і зниження суб’єктивності, числові значення цих коефіцієнтів, як і самі переліки показників, встановлені найбільш досвідченими фахівцями-експертами з врахуванням особливостей тактики Державної служби охорони та практичного досвіду використання ТЗО. Значення вагового коефіцієнта КВАЖЛ.ПОК. встановлено в межах від 1 до 10. Цей коефіцієнт відображає важливість показника по відношенню до інших характеристик. Чим більш важливий показник, тим більше значення має цей коефіцієнт.

Показники призначення характеризуються параметрами, що можуть приймати різні значення і по різному впливають на споживчі характеристики приладу в залежності від своєї фактичної величини. Тому для врахування цього фактору вводиться поняття коефіцієнта значення показника КЗНАЧ.ПОК.. Цей коефіцієнт відображає ступінь впливу показника в залежності від його конкретної величини. Значення вагового коефіцієнта КЗНАЧ.ПОК встановлено в межах від –5 до +5. Чим більше значення цього коефіцієнта, тим більш якісні характеристики присутні даному виробу.

Порядок проведення розрахунків.

-  Для кожного приладу згідно з даними відповідної таблиці визначаємо величину КВАЖЛ.ПОК. для всіх показників.

-  Згідно з даними відповідної таблиці, визначаємо величину КЗНАЧ.ПОК. , використовуючи наведені в технічній документації на конкретний прилад числові значення показників.

-  Для кожного показника приладу знаходимо загальний умовний ваговий коефіцієнт КУМОВ.ПОК. як добуток двох коефіцієнтів (значення коефіцієнта КЗНАЧ.ПОК. береться зі своїм знаком):

-  Загальний умовний коефіцієнт КЯК., який характеризує рівень якості споживчих характеристик даного приладу, буде становити арифметичну суму всіх умовних коефіцієнтів показників КУМОВ.ПОК.:

-  Для економічного порівняння між собою декількох виробів, визначаємо підсумковий коефіцієнт, який дозволяє порівнювати між собою прилади з різною вартістю ВПР або різним значенням коефіцієнта якості КЯК:

5.4 Вибір середовища програмування.

Основний критерій за яким проходив вибір середовища програмування – це створення максимально можливої зручності при роботі. Для цього даний модуль повинен мати сучасний та зручний інтерфейс користувача.

Вимоги до апаратних засобів.

-  Комп'ютер і процесор. ПК з процесором Pentium 133 Мгц або могутнішим, рекомендується Pentium III.

-  Пам'ять. 64 МБ ОЗУ (рекомендується 128 МБ) для операційної системи, додаткові 8 МБ ОЗУ для кожного з додатків, що працюють одночасно.

-  Жорсткий диск. 245 МБ вільного місця на жорсткому диску і 115 МБ на жорсткому диску, на якому встановлена операційна система (вимоги до наявності вільного місця на жорсткому диску залежать від конфігурації, а також від компонентів, вибираних в процесі установки).

Операційні системи Microsoft Windows® 2000 з пакетом оновлення 3 (SP3), Microsoft Windows XP або пізніші версії.

На етапі підготовки завдання на дипломний проект розглядалося декілька можливих варіантів реалізації даного модуля.

Сформулюємо основні критерії, по яких проводився вибір середовища програмування для створення даного модуля.

Створення максимально можливої зручності в роботі. Для цього програма повинна мати зручний і сучасний інтерфейс користувача.

Робота модуля повинна виконуватися з максимально можливою швидкістю. Небажані ситуації, в яких користувачеві тривалий час доведеться чекати закінчення роботи модуля.

Підтримка довгих імен файлів.

Максимальна простота в установці і використанні модуля.