Розробка архітектури програмної системи для безпеки інформаційної системи інтелектуальної будівлі (Розділ дипломного проекту)

Страницы работы

Содержание работы


РОЗДІЛ 5

РОЗРОБКА АРХІТЕКТУРИ ПРОГРАМНОЇ СИСТЕМИ

5.1 Вибір типу сповіщувачів

   Головне призначення програми це використання розробниками безпеки інформаційної системи інтелектуальної будівлі. Програма допомагає користувачу з вибором типу і числа розташування сигналізаторів, а також наводить інформацію про вибраний датчик.

Вибір типу сповіщувачів системи ОПС здійснюється по їх технічним та функціональним характеристикам.

Технічні характеристики сповіщувачів.

-  Діапазон напруги живлення, В.

-  Струм, що споживається від резервного джерела електроживлення, А:

-  в режимі «Норма»;

-  в режимі «Тривога»;

-  Максимальне число спрацювань під максимальним електричним навантаженням (для точкових сповіщувачів) nmax .

-  Вихідний електричний опір (для ударно-контактних, електроконтактних, магнітоконтактних сповіщувачів):

-  в режимі «Норма», Ом;

-  в режимі «Тривога», кОм;

-  Максимальна відстань дії або довжина охоронюваної прямолінійної дільниці периметра, або контрольованого об’єму, м3.

-  Відношення відстані дії до ширини зони виявлення (для радіохвильових і ультразвукових сповіщувачів).

-  Чутливість електронних сповіщувачів, м, мс, або ін.

-  Захист від перешкод:

-  електромагнітного впливу напруженості поля в смузі хвиль 1-1000 МГц., В/м.

-  впливу акустичних сигналів в смузі частот – 0,02 – 50 кГц, дБ.

-  пульсації напруги живлення, мв.

-  засвічування чутливого елементу потужним імпульсом, сонячним світлом або інфрачервоним джерелом, тис. Люкс;

-  швидкість зміни фонової температури, град./хв;

-  короткочасного повного провалу напруги живлення, мс;

-  Інформативність, од.

-  Тип вихідного елементу, реле/електронний ключ.

-  Максимальна напруга, що комутується вихідними контактами, В.

-  Максимальний струм, що комутується вихідними контактами, А.

-  Величина мінімально допустимої напруги на вихідних контактах, В.

-  Величина мінімально допустимого струму через вихідні контакти, А.

-  Опір вихідних контактів при струмі 0,1 А (для електронного ключа).

-  Опір вихідних контактів в режимі «Тривога», кОм.

-  Максимально допустиме значення ємності чутливого елементу (для ємнісних і ємкісно-індуктивних) сповіщувачів, пФ.

-  Час технічної підготовки до роботи, год.

-  Максимально допустима величина опору витоку (для ємкісних сповіщувачів), кОм.

-  Тривалість видачі тривожного сповіщення, сек.

-  Час, необхідний для відновлення роботи сповіщувача після спрацювання, сек.

-  Потужність, що споживається в режимі «Норма», * (Вт).

-  Потужність, що споживається в режимі «Тривога»,  (Вт).

-  Питома споживана потужність, * (Вт)/основний показник призначення.

-  Можливість зміни чутливості (М):

-  перемикачем;

-  повільно;

-  за допомогою лічильника імпульсів;

-  Можливість живлення сповіщувача від резервного джерела з автоматичним переходом від основного на резервне живлення і навпаки, без видачі тривожного сповіщення.

-  Час перекриття променів (для активних сповіщувачів), мс.

-  Верхня межа швидкості переміщення для закритих приміщень (для оптико-електронних сповіщувачів), м/сек.

-  Верхня межа швидкості переміщення для відкритих приміщень (для оптико-електронних сповіщувачів), м/сек.

-  Нижня межа швидкості переміщення (для оптико-електронних сповіщувачів), м/сек.

-  Радіус дії (для сповіщувачів акустичних розбиття скла та сейсмічних), м.

-  Розміри скла (для сповіщувачів акустичних розбиття скла), м.

-  Тип, товщина скла, що підлягає блокуванню.

-  Кут огляду. (град).

-  Вірогідність безвідмовної роботи, од.

-  Встановлене безвідмовне напрацювання, год.

-  Імовірність виникнення відмови, що приводить до хибного спрацювання за 1000 годин роботи, год.

-  Встановлений термін служби, років.

-  Середній термін служби, років.

-  Середній час відновлення працездатності, хв., год. (для ремонтопридатних приладів).

-  Спосіб захисту від сторонніх акустичних сигналів (для сповіщувачів акустичних розбиття скла):

-  смуга пропускання НЧ складової вхідного сигналу (Гц).

-  смуга пропускання ВЧ складової вхідного сигналу (Гц).

-  тривалість обробки вхідних сигналів, мС.

-  швидкість зростання сигналу, який приводить до спрацювання сповіщувача, Дб.

-  час зростання вхідного сигналу, мС.

Похожие материалы

Информация о работе