Розробка архітектури програмної системи для безпеки інформаційної системи інтелектуальної будівлі (Розділ дипломного проекту), страница 2

-  тривалість дії вхідного сигналу для надійної реєстрації сповіщувачем, мС.

-  спектральний склад сигналу, F.с

-  рівень НЧ-сигналу, Дб.

-  рівень ВЧ-сигналу, Дб.

-  відношення сигналів НЧ і ВЧ.

-  форми сигналів НЧ і ВЧ.

-  Робочі умови використання по кліматичному впливу, група.

-  Габаритні розміри, мм.

Функціональні характеристики сповіщувачів.

-  Тип оптичної системи.

-  Кількість чутливих елементів.

-  Тип чутливого елементу.

-  Метод обробки сигналу.

-  Наявність захисту від деблокування (антимаскінг).

-  Методи регулювання чутливості та способи їх реалізації.

-  Наявність автотестування.

-  Можливість реєстрування поточних тривог (пам’ять «тривог»).

-  Наявність перехідних процесів на вихідному елементі.

-  Наявність захисту від несанкціонованого доступу.

-  Можливість локального відключення світлодіоду.

-  Наявність дистанційного керування світлодіодними індикаторами.

-  Спосіб захисту вхідного каналу (мікрофонів) від сторонніх акустичних сигналів (для сповіщувачів акустичних розбиття скла).

-  Спосіб кріплення скла (для сповіщувачів акустичних розбиття скла).

-  Можливість підтримування стабільної температури сповіщувача (оптичних систем та ін.).

-  Наявність можливості підключення контрольної апаратури.

-  Забезпечення пожежебезпеки корпусу сповіщувача.

-  Можливість резервування плат (елементів).

-  Наявність захисту корпусу сповіщувача від проникнення комах, пилу та механічних пошкоджень (лінз, дзеркал, мікрофонів та ін.).

-  Місце прокладки (для сейсмічного кабеля)

5.2 Вибір числа сповіщувачів

Вибір числа сповіщувачів системи ОПС здійснюється по каталогах (див. додатки) та по приведених нижче розрахунках.

Для перекриття однієї і тієї ж загальної зони охорони можна використовувати, наприклад, один дорогий датчик з дуже високими характеристиками надійності і виявлення, або кілька більш дешевих датчиків, що при спільній роботі дадуть такі ж характеристики. Кількість автономних датчиків одного функціонального призначення з загальною зоною охорони, при одночасному використанні яких досягається необхідна імовірність виявлення, можна визначити за максимальним значенням показника:

  за умови, що  *

де КЕФСП – показник відношення ефективність/вартість, Pnoi і Цi - імовірність правильного виявлення і вартість і-го сповіщувача відповідно; і=1,2,...n.

Як приклад, розглянемо значення показника для вибору необхідного числа пасивних інфрачервоних датчиків фірми Alarmcom.

Значення ймовірностей правильного виявлення одержують шляхом аналізу принципів обробки сигналу для кожного конкретного сповіщувача. З метою спрощення розрахунку приймаємо, що сповіщувачі поділяються на 5 класів, кожному класу відповідає визначена імовірність виявлення (ІВ).

Таблиця 5.2.1 Типи сповіщувачів

Тип сповіщувача

Вартість (грн)  (Ц)

1 клас

ІВ=0.7

2 клас

ІВ=0.78

3 клас

ІВ=0.83

4 клас

ІВ=0.87

5 клас

ІВ=0.90

Інфрачервоні (ІЧ)

до 20

10- 60

60- 120

120- 170

більше 170

Магніто-контактні

до 5

5-10

10-15

15- 20

більше 20

Вібраційні

до 150

150- 230

230-320

320-400

більше 400

Руйнування скла

до 60

60- 110

110-150

150- 200

більше 200

Тривожні

до 15

15- 45

45- 70

70- 100

більше 100

Тривожні безпровідні

до 70

70- 110

110- 150

150- 180

більше 180

Пожежні

до 5

5-60

60- 130

130- 180

більше 180

Комбіновані

до 20

20- 160

160- 320

320- 500

більше 500

Нехай необхідно мати імовірність виявлення не нижче 0,9. Ця вимога може бути виконана при використанні різної кількості сигналізаторів. Ясно, що бажано домогти максимального значення показника ефективність\вартість. Розглянемо різні варіанти.

1.Застосування одного, найефективнішого, але і найдорожчого сигналізатора з, Pnoi =0,9, і вартістю Ц1=200 грн.

*

2.Використання двох найдешевших сигналізаторів з Рno1=Pno2=0,7 і вартістю Ц12=10 грн.:

3.Застосування різних моделей сигналізаторів з Рno1=0,7; Рno2=0,78; Ц1=10грн.; Ц2=50грн.;