Розробка архітектури програмної системи для безпеки інформаційної системи інтелектуальної будівлі (Розділ дипломного проекту), страница 4

Мінімальні витрати на розробку модуля.

В ході подальшого аналізу наявних засобів програмування на підставі перерахованих критеріїв був вибраний варіант написання даного модуля з використанням системи візуального програмування Borland Delphi 7.0 для Windows ХР. Даний висновок грунтувався на наступному.

Середовище візуального програмування Delphi 7.0 працює в середовищі Windows ХР і надає програмістові можливість реалізації всіх достоїнств графічного інтерфейсу цієї системи. Оскільки переважна більшість користувачів персональних комп'ютерів працюють сьогодні в середовищі операційних систем сімейства Windows, то цей інтерфейс є для них найбільш звичним і зручним.

Багато систем розробки додатків для Windows генерують код-напівфабрикат, який не може бути виконаний процесором без додаткової трансляції під час роботи самої програми, що істотно знижує продуктивність комп'ютера. Delphi використовує справжній компілятор і компонувальник, і генерує стовідсотковий машинний код. Така реалізація позбавлена непродуктивних витрат, що робить програми, написані  на Delphi, максимально ефективними.

Оскільки Delphi 7.0 є середовищем програмування для Windows ХР, то, як і сама операційна система Delphi підтримує довгі імена файлів і тек.

Для запуску програм, написаних на Delphi, не потрібні ніякі додаткові бібліотеки, інтерпретатори коду та інше. Досить узяти один-єдиний виконуваний файл, що згенерував, і запустити його там, де потрібно. Для установки програми на інший комп'ютер не потрібне створення яких-небудь дистрибутивів, не потрібний процес інсталяції, досить переписати виконуваний файл програми.

Середовище візуального програмування Delphi 7.0 є могутнім засобом для швидкої і якісної розробки програм для операційної системи Windows ХР. Наявна бібліотека візуальних компонентів дозволяє створити інтерфейс з користувачем за лічені хвилини. Об'єктно-орієнтована мова Object Pascal, покладена в основу Delphi, є розширенням мов  Turbo Pascal і Borland Pascal фірми Borland і знайшов в собі віддзеркалення нових віянь в програмуванні. Компонентний принцип, використовуваний в Delphi, дозволяє створювати повноцінні Windows-застосування, написавши мінімальну кількість рядків коду. Delphi є відкритою системою, дозволяючи додавати свої компоненти в систему, модифікувати вже наявні стандартні компоненти завдяки тому, що надані їх початкові тексти. Завдяки всьому цьому розробка програм в середовищі Delphi стає легкою і приємною.

Таким чином, вибрана платформа, як було показано вище, задовольняє поставленим вимогам, тому вибір був зупинений на даній системі програмування.

5.5 Розробка блок-схеми

Для того, щоб створити будь-який програмний продукт необхідно розробити своєрідний алгоритм або схему, за якою буде створюватися та чи інша програма. Такий алгоритм називається блок-схемою.

На рис.5.5.1 зображена блок-схема

Структурні блоки даної схеми позначають:

1.  початок роботи програми;

2.  вод флажку режиму роботи “і”;

3.  ініціалізація режиму роботи:

-  якщо флажок і приймає значення “true”, то ініціалізується режим пошуку у базі даних параметрів окремого пристрою;

-  якщо “false” , то активізується режим  розрахунку доцільності використання різних конфігурацій обладнання;

4.  ініціалізація циклу обробки даних;

5.  визначення необхідності пошуку приладу j-того типу; p : bool[10], якщо Pj приймає значення “true”, то підтверджується необхідність пошуку;

6.  зчитування ключа пошуку;

7.  пошук даних;

8.  вивід інформації:

-  k : int – клас приладу;

-  Vir : double – вірогідність визначення зловмисника;

-  Kef : double – коефіцієнт ефективності;

-  Cost : int – ціна;

9.  ініціалізація циклу обробки даних;

10.визначення необхідності пошуку приладу j-того типу; p : bool[8], якщо Pj приймає значення “true”, то підтверджується необхідність пошуку;

11.зчитування ключа пошуку (необхідна вірогідність визначення доцільності визначення зловмисника);

12.пошук найбільш доцільної конфігурації приладів;

13.вивід інформації:

-  Struct1 : Struct – вібірка по першому приладу;

-  Struct2 : Struct – вибірка по другому приладу (порожнє якщо використовується один);

-  Struct = record;

-  k : int;

-  Vir : double;

-  Kef : double;

-  cost : int;

14.Кінець роботи програми.

Рисунок 5.5.1 Блок схема роботи програми

Опис опцій та інтерфейсу розробленої програми представлений у розділі даної роботи, текст програми представлений в додатках.