Відповіді на екзаменаційні питання № 41-50 дисципліни "Регіональна економіка" (Характеристика природно-ресурсного потенціалу України. Водні ресурси України: особливості формування, розміщення та проблеми раціонального використання)

Страницы работы

Фрагмент текста работы

техногенного навантаження не дали очікуваного ефекту - більша частина поверхневих водних об'єктів залишається 4-6 класів якості (від води «забрудненої» до «дуже забрудненого»).

Основна причина - регіональне геохімічне забруднення водозабірних ландшафтів важкими металами, нафтохімічними продуктами, залишками мінеральних добрив і т.п.. На погіршення екологічного стану поверхневих водних об'єктів впливає збільшення обсягів недостатньо очищених комунально- бытових і промислових стічних вод, що є слідством неефективності систем очищення води. Зростають обсяги скидання забруднених стічних вод у водоймища України. Основними забруднювачами водних джерел залишаються підприємства й організації металургії, енергетики, вугільної промисловості, лісохімічного й агропромислового комплексів.

В Україні зложилася помітна диспропорція в розвитку водопровідних і каналізаційних мереж. Установлена потужність міських водогонів майже вдвічі перевищує пропускну можливість очисних споруджень.

В Україні для усунення територіальної й тимчасової нерівномірності розподілу стоку водообезпечения сформований водогосподарчий комплекс, до якого ставляться понад 63 тис. ріки загальною довжиною 206,4 тис. км, з них 90 % доводиться на малі ріки. Переважна більшість рік належить до басейну Чорного й Азовського морів, а 4 % несуть свої води до Балтійського моря. Водні ресурси формуються переважно за рахунок стоку рік Дніпро, Дністер, Південний Буг, Сіверський Донець, Тиса ,до 40 % річкового стоку є транзитними .

Малі ріки формують значну частину гумусу, добрив і хімічних засобів захисту рослин, які змиваються в них з полів. Сюди попадаються також відходи тваринницьких комплексів, цукрових заводів і інших підприємств. Вимагають очищення понад 25 тис. км ріки. Негативний вплив на водний стан рік робить непродумана вирубка лісів, руйнування прибережних смуг, схилів, осушення боліт.

Водні об'єкти переважно забруднені нафтопродуктами, фенолами, органічними речовинами, з'єднаннями азоту й важких металів. Окремою проблемою є великомасштабне нафтохімічне забруднення підземних вод і ґрунтів. На сьогодні з 197 більших водозаборів 133 расположенны в зонах потенційних джерел нафтохімічного забруднення. Тепер уже забруднено понад 150 джерел водопостачання в населених пунктах. Забруднені площі перевищують 30 тис. га.

 Водний кодекс України забезпечує правову охорону вод від забруднення, засмічування й виснаження й регулює порядок їхнього використання.

Водним кодексом передбачений пріоритет питного й побутового водокористування. Для охорони вод, які використовуються для питних і побутових потреб, курортних, лікувальних і оздоровчих потреб, установлюються округи й зони санітарної охорони із суворим режимом використання, а також водоохоронні зони лісів. У кодексі закрепленны обов'язку водокористувачів щодо раціонального використання водних об'єктів, ощадливої витрати води, відновлення й поліпшення її якості. Власники коштів водного транспорту, лісосплавні організації не повинні допускати забруднення й засмічування вод внаслідок впливу масел, хімічних речовин, нафтопродуктів і т.п.. В області сільського господарства водокористувачі повинні попереджати забруднення вод мінеральними добривами і ядохимикатами . Водним кодексом установлена адміністративна або кримінальна

Похожие материалы

Информация о работе