Характеристика ВАТ ”ХТЗ” і аналіз його господарської діяльності, страница 3

· 


РВК  0

·  ЗД  0

·  Хитливий стан

·  СОС < 0

·  СД < 0

· 


ЗД  0

·  Кризовий чи стан близьке банкрутство

·  СОС < 0

·  СД < 0

·  ЗД < 0

         Розрахунок аналізу абсолютних показників фінансової стійкості підприємства представлений у таблиці 2.1.

                                                                                                         Таблиця2.1

 Розрахунок аналізу абсолютних показників фінансової стійкості

Показники

На початок звітного періоду, тис. грн.

На кінець звітного періоду,               тис. грн

Зміна, тис. грн.

1.Реальний власний капітал

307537

303261

-4277

2.Необоротні активи

333556

304800

-28756

3. Наявність ВОК

-26019

       -1539

24479

4 Довгострокові пасиви

129505

69977

-59528

5. Наявність ВД

103486

68437

-35049

6. Короткострокові позикові засоби

28914,00   

20395,80   

-8518

7. Наявність ЗД

132400

88833

-43567

8.Загальна величина запасів

154124

161385

7261

9. Надлишок або нестача ВОК

-180143

-162924

17218

10. Надлишок або нестача ВД

-50638

-92948

-42310

11. Надлишок або нестача ЗД

-21724,00    

-72552

-50828

До відносних показників фінансової стійкості відносяться наступні показники:

Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власними оборотними коштами (Кзвд):

КЗВД= ,                                                                      (2.4)

·  де ОА – оборотні активи, т.грн.   

·  Коефіцієнт забезпеченості запасів власними джерелами формування (Кзз):

·  Кзз = ,                                                                      (2.5)

·  де З – загальна велечина запасів, т.грн. 

·  Коефіцієнт маневреності власного капіталу (Км):

·    ,                                                                    (2.6)

·  Коефіцієнт реальної вартості майна (Крвм), що показує яку частку у вартості майна складають засобу виробництва, оцінює рівень виробничого потенціалу підприємства

·  ,                                                               (2.7)

·  де  ВБ – валюта баланса, т.грн.

·  Крвм  - на початок і кінець 2002 року склав 0,83 і 0,88 відповідно. Це свідчить прозавищену долю власних коштів і нормованих оборотних активів (запасів) у загальному розмірі майна підприємства і за рахунок великого значення величини запасу.

·  Коефіцієнт автономії (Кавт), що показує частку реального власного  капіталу в загальному розмірі капіталу підприємства :

·                        ,                                                       (2.8)

·  Кавт – показує долю реальрого власного капіталу підприємтва у загальному розмірі капіталу і дорівнює 0,55 і 0,60 на початок і кінець 2002 року. Дані значення дуже близькі до нормативних за рахунок великої долі власного капіталу у загальному розмірі капіталу (54,73%  і  59,53% на початок і кінець звітного періода відповідно).

·  Коефіцієнт фінансової стійкості (Кфс), що показує частку РВК і довгострокових пасивів у загальному розмірі капіталу підприємства :

·  Кфс,                                                                (2.9)

·  Кфс – складає  0,78 і 0,73 на початок і кінець 2002 року, що дуже близько до нормотивного значення. Кфс показує долю власного і довгострокового позичкового капіталу у загальному розмірі квпіталу підприємства.

·  Коефіцієнт співвідношення позикових і власних засобів (Кспв) :

·  Кспв,                                                               (2.10)