Основні показники розвитку малих підприємств. Кількість працівників та середньомісячна заробітна плата на малих підприємствах по регіонах у звітному році (Форми), страница 3

 Кількість         підприємств

Середня кількість    працівників2)

Середньо-місячна      заробітна плата

 працівни-ків2), грн.

Довідково за

попередній рік:

кількість підприємств,

одиниць

середньо-місячна      заробітна плата

 працівни-ків2), грн.

 одиниць

у % до підсумку

тис.осіб

у % до підсумку

Транспорт

   у тому числі:

наземний транспорт

водний транспорт

допоміжні транспортні послуги

пошта і зв'язок

Операції з нерухомістю,  здавання під найм та послуги користувачам

   у тому числі:

операції з нерухомістю

здавання під найм без

обслуговуючого

персоналу

діяльність у сфері

інформатизації

дослідження та розробки

послуги користувачам

Освіта

Охорона здоров’я та соціальна допомога

Колективні, громадські та особисті послуги

   у тому числі:

асенізація, прибирання вулиць та оброблення відходів

громадська діяльність

діяльність у сфері відпочинку і розваг, культури та спорту

індивідуальні послуги

1) без фермерських господарств з чисельністю зайнятих до 50 осіб та банків.

2) включаючи штатних та позаштатних працівників.

Oбсяг виробленої продукції (робіт, послуг)

на малих підприємствах1) по регіонах  у звітному році

періодичність-річна