Основні показники розвитку малих підприємств. Кількість працівників та середньомісячна заробітна плата на малих підприємствах по регіонах у звітному році (Форми), страница 2

          1)  без фермерських господарств з чисельністю зайнятих до 50 осіб та банків.

            2)   включаючи штатних та позаштатних працівників.

Кількість малих підприємств1),                                                                              зайнятість та середньомісячна заробітна плата на них                                                        за видами економічної діяльності за звітний рік

періодичність-річна

 Кількість         підприємств

Середня кількість працівників2)

Середньо-місячна      заробітна плата

 працівни-ків2), грн.

Довідково за

попередній рік:

кількість підприємств, одиниць

середньо-місячна      заробітна плата

 працівни-ків2), грн.

 одиниць

у % до підсумку

тис.осіб

у % до підсумку

Всього по економіці

    у тому числі:

Сільське господарство,

мисливство та лісове господарство

Рибне господарство

Промисловість

   у тому числі:

добувна промисловість

обробна промисловість

виробництво та розпо-ділення електроенергії,

газу, тепла та води

Будівництво

Оптова та роздрібна торгівля (включаючи торгівлю транспортними засобами та 

послуги з їх ремонту)

   у тому числі:

торгівля транспортними

засобами та їх ремонт

оптова торгівля та посередництво в торгівлі

роздрібна торгівля побутовими товарами та їх ремонт

Готелі та ресторани

   у тому числі:

готелі

ресторани, кафе, бари,

їдальні

                                                                                                                             Продовження