Основні показники розвитку малих підприємств. Кількість працівників та середньомісячна заробітна плата на малих підприємствах по регіонах у звітному році (Форми), страница 4

 Кількість

підприємств,

 що випускали

 продукцію                        і надавали послуги

Oбсяг виробленої продукції (робіт, послуг) у діючих цінах

Витрати на виробництво продукції

(робіт,

послуг),

тис.грн.

Витрати на одиницю виробленої

продукції, коп./грн.

одиниць

у % до загальної кількості малих підприємств

тис.грн.

у % до загального

обсягу виробництва відповідного

регіону

Регіон

у розрізі районів та міст

1)  без фермерських господарств з чисельністю зайнятих до 50 осіб та банків.                                                                                        

Oбсяг виробленої продукції (робіт, послуг) та витрати на її виробництво на малих  підприємствах1)  за видами економічної діяльності

за звітний рік

                                                                              періодичність-річна

 Кількість підприємств, що випускали продукцію і надавали послуги

Oбсяг виробленої продукції      

 (робіт, послуг) у діючих цінах

Витрати на виробництво продукції

(робіт,

послуг),

тис.грн.

Витрати на одиницю виробленої продукції,

коп./грн.

одиниць

у % до загальної кількості малих підприємств

тис.грн.

у % до загаль-ного обсягу

Всього по економіці

    у тому числі:

Сільське господарство,

мисливство та лісове

господарство

Рибне господарство

Промисловість

   у тому числі:

добувна промисловість

обробна промисловість

виробництво та розподілення електроенергії, газу,  тепла та води

Будівництво

Оптова та роздрібна торгівля (включаючи торгівлю транспортними засобами та  послуги з їх ремонту)

   у тому числі:

торгівля транспортними

засобами та їх ремонт

оптова торгівля та посередництво в торгівлі

роздрібна торгівля побутовими товарами та їх ремонт

Готелі та ресторани

   у тому числі:

готелі

ресторани, кафе, бари, їдальні