Основні показники розвитку малих підприємств. Кількість працівників та середньомісячна заробітна плата на малих підприємствах по регіонах у звітному році (Форми), страница 5

                                                                                                                         Продовження

 Кількість підприємств, що випускали продукцію і

 надавали послуги

Oбсяг виробленої продукції     

  (робіт, послуг)

у діючих цінах

Витрати на виробництво продукції

(робіт,

послуг),

тис.грн.

Витрати на одиницю виробленої продукції,

коп./грн.

одиниць

у % до

загальної кількості малих підприємств

тис.грн.

у % до загаль-ного

обсягу

Транспорт

   у тому числі:

наземний транспорт

водний транспорт

допоміжні транспортні послуги

пошта і зв'язок

Операції з нерухомістю, 

здавання під найм та послуги користувачам

   у тому числі:

операції з нерухомістю

здавання під найм без

обслуговуючого персоналу

діяльність у сфері інформатизації

дослідження та розробки

послуги користувачам

Освіта

Охорона здоров’я та соціальна допомога

Колективні, громадські та особисті послуги

   у тому числі:

асенізація, прибирання вулиць та оброблення відходів

громадська діяльність

діяльність у сфері відпочинку і розваг, культури та спорту

індивідуальні послуги

1)  без фермерських господарств з чисельністю зайнятих до 50 осіб та банків.

Виконавець: Гальчак А.І. тел. 227-62-11