Дослідження конкурентного середовища на ринку пилососів (Розділ 2 курсової роботи), страница 7

Визначимо одиничний параметричний індекс товару, що досліджується, за споживчими параметрами (ОСІі)

Для визначення ОСІ застосовуємо наступну формулу:

ОСІі = Рсi / Рптз,                                        (2.1)

де Рсi – величина i-го споживчого параметра товару, що досліджується;

Рптз – величина аналогічного параметра товару-зразка.

Результати розрахунків заносяться в табл. 2.5, після чого проводиться ранжування споживчих параметрів, встановивши їх значимість для споживача;

Для визначення зведеного параметричного індексу за споживчими параметрами (ЗСІ) використовуємо наступну формулу:

ЗСІ =                                              (2.2)

де ЗСІі - зведений параметричний індексу за споживчими параметрами;

ОСІі - одиничний параметричний індекс за і-м споживчим параметром;

Ri - ранг i-го споживчого параметра;

n – число споживчих параметрів, що розглядаються.

Оцінка конкурентоспроможності товару за економічними параметрами проводиться аналогічно оцінці к конкурентоспроможності за споживчими параметрами.

При визначенні економічних параметрів можна виділити витрати на весь строк експлуатації товару й ціну. Ці параметри відображені в табл.2.6.

Економічні параметри товарів

Таблиця 2.6.

Найменування параметра

Значення параметра

Одиничний економічний індекс (ОЕІ)

Значимість параметра, бали

Ранг параметра, частки

Зведений економічний індекс (ЗЕІ)

Об'єкт дослідження

Зразок

1

2

3

4

5

6

7

Витрати на весь строк експлуатації (грн.)

90

150

0,6

4

0,3

1,2

Ціна (грн.)

370

580

0,4

5

0,7

3,5

УСЬОГО

460

730

1

8

1

4,7

Визначається одиничний індекс за економічними параметрами (ОЕІі) за формулою:

ОЕІі = Реi / Ретз,                                                  (2.3)

де Реi – величина i-го економічного параметра товару, що досліджується;

Ретз – величина аналогічного параметра товару-зразка.

Результати розрахунків заносяться в табл. 2.6, після чого проводиться ранжування економічних параметрів, встановивши їх значимість для споживача;

Для визначення зведеного параметричного індексу за економічними параметрами (ЗЕІ) використовуємо наступну формулу:

ЗЕІ =                                     (2.4)

де ЗЕІі - зведений економічний індексу за споживчими параметрами;

ОЕІі - одиничний економічний індекс за і-м споживчим параметром;

Ri - ранг i-го споживчого параметра;

n – число споживчих параметрів, що розглядаються.

На основі зведених індексів конкурентоспроможності за споживчими та економічними параметрами (табл. 2.5 і 2.6 ) визначається загальний показник рівня конкурентоспроможності товару (КСТ):

КСт = ЗСІ / ЗЕІ,                                          (2.5)

КС = 4,1/4,7 = 0,87

КС <1, тобто можна зробити висновок, що досліджуваний товар не повністю відповідає світовому рівню конкурентоспроможності товару, але майже товари знаходяться на однаковому рівні.

Конкурентне профілювання продукції.

Використовуючи дані табл. 2.1. – 2.6. побудуємо профіль діяльності Фрязінського заводу «Rolsen» (Росія) на якому збираються пилососи «Rolsen».


Конкурентне профілювання

Таблиця 2.7.

Показники

Оцінка показника

Min

Max

Обсяг реальних покупців

Якість

Відмітні якості

Можливі модифікації товару

Ціна

Надійність

Гарантійний строк

Післяреалізаційне обслуговування

      - профіль лідера ринку;

      - профіль об'єкта дослідження.

З таблиці 2.7. видно, що підприємство випускає пилососи «ROLSEN», які орієнтовані на сегмент з низьким рівнем доходів. Однак продукція орієнтована, також, на споживачів з середнім рівнем доходів, але дещо в меншому ступені.