Дослідження конкурентного середовища на ринку пилососів (Розділ 2 курсової роботи), страница 4

№ п/п

Показники

Об'єкт дослідження

Прямі конкуренти

Розрахунок рівня конкуренції за окремими показниками

«Rolsen»

Sumsung

Electrolux

LG

Bosch

К = (3 + 4 + 5 + 6+7) / 5

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Індивідуальність товару

3

4

5

4

2

3,6

2

Популярність торговельної марки

2

5

5

5

4

4,2

3

Можливості розширення ринкових сегментів

3

4

4

3

3

3,4

4

Можливості переходу на виробництво іншої продукції

3

4

3

3

3

3,2

Продовження табл.2.1

1

2

3

4

5

6

7

8

5

Можливість виходу з ринку

3

4

5

4

3

3,8

6

Гнучкість політики цін

3

5

5

4

4

4,2

7

Ефективність використання вироб. можливостей

2

5

5

4

3

3,8

8

Використання сучасних інформа. систем і методів маркетинг. дослідження

3

5

5

4

5

4,4

9

Зовнішньоекономічна діяльність

2

5

5

5

4

4,2

Розрахунок рівня конкуренції по окремих конкурентах

2,67

4

4

4

3,4

3,86

3,86

∑ / 9

55

67

Об'єкт даного дослідження (пилосос «Rolsen») залишається на слабкому рівні конкуренції - 2,67 балів за п'ятибальною шкалою. Така ситуація склалася із-за недостатньої популярності марки й не здатністю продукції на рівних конкурувати зі світовими виробниками, слабкою позицією використання виробничих потужностей, не спостерігається процес удосконалення продукції, тоді як усі конкуренти певний відсоток від доходів направляють на удосконалення продукції, пошук нових технологічних ідей, тощо.

Оцінка погрози товарів - замінників.

Для подальших висновків оцінюється загроза підприємствам з випуску пилососів з боку товарів-замінників. Товарами-замінниками для даного товару (пилосос) є: робот-пилосос і промисловий пилосос. Проведемо аналіз товарів-замінників (табл. 2.2.).

Аналіз товарів-замінників

Таблиця 2.2.

№ п/п

Товари-замінники

Відносна ціна товару

Можливі нецінові фактори заміщення

Схильність покупця до використання замінника

Реальність заміщення

 

1

2

3

4

5

6

 

1

робот-пилосос

4500

Зручність

Автономність

Низька

3

2

миючий пилосос

3500

Вологе прибирання

Середня

5

Рівень погрози товарів-замінників

4

Аналізуючи рівень впливу товарів замінників на пилосос «Rolsen», можна сказати наступне: товари-замінники не користуються великим попитом у споживачів тому що мають дуже високу ціну, приблизно у 10 -15 разів дорожчі ніж пилосос сухого прибирання. Також товари-замінники не користуються інтересом у споживачів, тому що поінформованість споживачів про такий товар-замінник досить низька. Не виключена можливість появи на ринку нових конкурентів і зміцнення позицій існуючих, внаслідок розширення обсягів виробництва й впровадження сучасних технологій. Для більш детальної характеристики проаналізуємо нових конкурентів.

Потенціальні можливості випуска пилососів на український ринок мають такі виробники, як Alpina та BEKO.

Оцінка загрози появи нових конкурентів.

Аналіз нових конкурентів.

Таблиця 2.3.