Дослідження конкурентного середовища на ринку пилососів (Розділ 2 курсової роботи), страница 3

Основними недоліками ланки “Закупівлі” є :

1)  несвоєчасні поставки сировини, матеріалів і комплектуючих виробів

2)  недостача складських площ

3)  недостача транспортних засобів

4)  відсутність належної системи керування запасами .

Таким чином сумарні витрати на одиницю продукції носять зростаючий характер, що обумовлено наступними причинами:

1)  збільшується вантажопотік матеріальних ресурсів, і як слідство кількість необхідних транспортних засобів для їхньої доставки.

2)  зростає обсяг складських робіт, що приводить до збільшення витрат на прийом, обробку, зміст, систематичну перевірку й облік матеріальних ресурсів на складі.

3)  виникає необхідність відшукання додаткових складських площ і транспортних засобів.

Зазначені вище причини приводять до зростання впливу умовно-змінних витрат на собівартість робіт у ланці “Закупівлі”, а також до східчастого характеру росту умовно-постійних витрат.

Виходячи зі сказаного, можна зробити висновок, що для мінімізації витрат ланки “Закупівлі” необхідно шукати надійних партнерів та дилерів, що й проводиться.

Характеристика ланки “Виробництво”.

Виробництво повинне регулярно поповнювати запас готової продукції в системі розподілу (ланка “Збут”) і задовольняти потреби покупця.

Виробництво залежить від ланки “Закупівлі”. У цих умовах мобільність і гнучкість системи керування підприємством стає вирішальним фактором, що визначає ефективність функціонування усього виробництва.

Основними недоліками ланки “Виробництво” є :

1)  нераціональне використання виробничих потужностей;

2)  недолік площ для складування деталей на штампувальній ділянці;

3)  неправильне зберігання деяких матеріалів;

4)  зупинки основного виробництва через несвоєчасні поставки комплектуючих виробів.

Збутовою діяльністю займається збутовий відділ. Поставки готової продукції споживачам здійснюються як по договорах, так і за листами від замовників. Недоліками ланки "Збут" є відсутність маркетингових досліджень та недостача транспортних засобів. [24]

2.2. Аналіз конкурентного середовища та оцінка конкурентоспроможності товару.

Конкурентне середовище на ринку пилососів представлено на 94% продукцією імпортного походження, «золоте століття» вітчизняних виробників пішло в минуле, споживачі віддають перевагу іноземній техніці. Однак український ринок пилососів і зараз  активно розвивається, перенасичення ринку пилососів не спостерігається. [7]

Аналіз конкуренції в галузі між прямими конкурентами.

Конкурентне середовище сформоване в основному за рахунок закордонної техніки таких відомих торгівельних марок як: «Sumsung», «LG», «Electrolux», «Philips», «Bosch» та інші, але на ринок пробиваються так звані марки «no name» і завойовують частину прибутку. Стосовно пилососів, які випускаються у країнах СНД можна виділити російські пилососи «Rolsen», які зараз ще можуть конкурувати з європейськими та азійськими пилососами.

Побутова техніка перерахованих вище фірм не вимагає додаткової реклами навіть незважаючи на жорстку конкуренцію на українському ринку пилососів, тому що всі ці торгівельні марки є світовими лідерами з виробництву побутової техніки й знаменитими брендами. Дослідження прямих конкурентів представлене в табл. 2.1.

Аналізуючи прямих конкурентів на ринку пилососів можна виділити таких виробників як «Sumsung», «Electrolux», «LG». Вони є найбільш сильними конкурентами на досліджуваному ринку. Це обумовлено їхньою гнучкістю цін, широкою рекламною політикою, високою ефективністю використання виробничих потужностей, широким асортиментом і розширенням зовнішньоекономічної діяльності. Жорстка конкуренція в даній галузі, обумовлена наявністю на ринку конкурентоспроможніх підприємств, що випускають якісну продукцію й прагнуть завоювати нові сегменти ринку.

Аналіз прямих конкурентів на ринку

Таблиця 2.1.