Збірка тестових завдань по дисципліні «Екологічне право» (2 семестр, 1 кредит), страница 4

89. Охарактеризуйте поняття «охорона» і «захист» права власності на природні ресурси. Вкажіть на загальні і відмітні ознаки.

90. Які гарантії прав землевласників передбачає чинне законодавство?

91. Продемонструйте на прикладах дії принципу проїзводності права природокористування від права власності.

92. У яких випадках згідно чинному законодавству застосовується принцип цільового використовування природних ресурсів?

93. Покажіть на прикладах доцільність і необхідність застосування принципу екосистемного підходу до регулювання природокористування.

94. Право загального природокористування є невід'ємним правом людини: яким чином і на якій підставі держава регламентує це право?

95. На яких підставах спеціальне природокористування є платним? Приведіть приклади. Які виключення вам відомі?

96. Дайте характеристику правовим нормам, які надають і припиняють право спеціального природокористування.

97. Чому необхідно відрізняти юридичну відповідальність за екологічні правопорушення від деяких форм економічної дії на пріродопользователей?

98. Які функції виконує юридична відповідальність за порушення екологічного законодавства? Проілюструйте відповідь прикладами.

99. Дайте тлумачення підставам юридичної відповідальності за досконале екологічне правопорушення. Приклади.

100. У чому може виявлятися протиправність поведінки правопорушника при здійсненні екологічного правопорушення (об'єктивна сторона правопорушення)?