Збірка тестових завдань по дисципліні «Екологічне право» (2 семестр, 1 кредит), страница 2

2 РІВЕНЬ

41. Екологічна функція держави направлена на забезпечення:

а) раціонального використовування природних ресурсів;

б) охорону навколишнього середовища від деградації;

42. Функція екологічного права – це основні напрями дії еколого-правових норм

а) на волю суб'єктів екологічних відносин;

б) на поведінку суб'єктів екологічних відносин;

43. Під предметом екологічного права розуміють:

а) суспільні екологічні відносини у області природокористування;

б) моніторинг стану навколишнього природного середовища.

44. Імперативний метод екологічного права передбачає застосування:

а) владних розпоряджень (указів, розпоряджень і т.д.);

б) присуджень.

45. Диспозитивний метод екологічного права передбачає застосування:

а) владних розпоряджень (указів, розпоряджень і т.д.);

б) договірних почав.

46. Об'єкти екологічного права є:

а) інтегрованими;

б) диференційованими;

в) комплексними.

47. Природний об'єкт як складова частина навколишнього природного середовища повинен:

а) володіти ознаками природного походження;

б) забезпечувати якість середовища виховання.

48. У законодавчому плані охороні підлягає:

а) природний ресурс;

б) природний об'єкт.

49. Раціональне використовування припускає:

а) експлуатацію природного ресурсу;

б) моніторинг навколишнього природного середовища.

50. Суб'єктами екологічного права відповідно до чинного законодавства признається:

а) український народ;

б) держава;

в) природокористування.

51. Джерелами екологічного права є:

а) Укази Президента;

б) ухвали Кабміну;

в) нормативно-правові акти, що містять еколого-правові норми.

52. Фундаментом створення екологічної доктрини держави служить:

а) Конституція України;

б) система норм екологічного права.

53. Міжнародні договори:

а) є джерелами екологічного права;

б) не є джерелами екологічного права.

54. У області охорони навколишнього середовища Україна:

а) не визнає примат міжнародного права;

б) виходить з визнання примату міжнародного права.

55. Правове стимулювання громадян і їх екологічних об'єднань доцільне направляти на:

а) захист екологічних прав населення;

б) забезпечення екологічної безпеки.

56. Посилення еколого-правової освіти і підвищення рівня екологічної культури передбачає:

а) розширення мережі спеціальних учбових еколого-правових установ;

б) створення нових і реорганізація діючих науково-практичних центрів.

57. Підставою виникнення, зміни і припинення екологічних правовідносин є:

а) ухвали центральних і місцевих органів влади;

б) юридичні факти.

58. Природні ресурси:

а) можуть бути розширені шляхом відтворення;

б) не можуть бути розширені шляхом відтворення.

59. Природні багатства:

а) володіють дійсною вартістю;

б) не володіють дійсною вартістю.

60. Природні об'єкти в правовому значенні:

а) є майном; 

б) не є майном.

61. Право власності на природні ресурси в об'єктивному значенні є:

а) систему правових норм, що закріплюють відносини власності;

б) рішення місцевих органів влади, на території яких знаходяться природні ресурси.

62. Право власності в суб'єктивному значенні є:

а) рішення місцевих органів влади з приводу використовування природних ресурсів, що знаходяться на їх території;

б) систему правових норм, регулюючих відносини по володінню, користуванню і розпорядженню природними об'єктами і їх ресурсами, що належать власнику.

63. Право володіння є:

а) можливості володіння природними об'єктами;

б) здійснення господарського панування над природними ресурсами.

64. Право користування є визнаними законом можливостями: