Збірка тестових завдань по дисципліні «Екологічне право» (2 семестр, 1 кредит)

Страницы работы

Содержание работы

ДОНБАСЬКИЙ ІНСТИТУТ ТЕХНІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ

МІЖНАРОДНОГО НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Затверджую

Ректор ДІТМ МНТУ

Т.В.Кухтік

___________2007г.

ЗБІРКА

тестових завдань

по дисципліні « Екологічне право »

2 семестр, 1 кредит

м. Краматорськ

Збірка тестових завдань по дисципліні «Екологічне право», викладач Шейко В.І.

1 РІВЕНЬ

1. Які форми взаємодії суспільства і природи вам відомі?

2. Що є екологія як наука і які об'єкти її характеризують?

3. Дайте характеристику природоохоронної функції держави.

4. Перерахуйте і розкрійте значення функцій екологічного права.

5. Дайте визначення екологічного права.

6. Що є принципами екологічного права?

7. Що є предметом екологічного права?

8. Які методи екологічного права вам відомі?

9. Чим є об'єкти екологічного права?

10. Поясніть різницю між природним об'єктом і природним ресурсом.

11. Дайте характеристику суб'єктам екологічного права.

12. Що є джерелами екологічного права? Приведіть приклади.

13. Що виходить з примату міжнародного екологічного права?

14. Що мається на увазі під нормами екологічного права?

15. Що є правом власності на природні ресурси (у об'єктивному і суб'єктивному значенні)?

16. Що таке право володіння?

17. Як розуміти право користування?

18. Що має на увазі право розпорядження?

19. У чому різниця понять «охорона» і «захист» права власності на природні об'єкти?

20. У які терміни власник має право витребувати повернення (віндікацію) свого майна з чужого незаконного володіння?

21. Що припускає собою принцип проїзводності права природокористування від права власності?

22. У чому полягає принцип цільового використовування природних ресурсів?

23. Що розуміється під принципом раціонального і ефективного природокористування?

24. У чому полягає принцип стабільності і стійкості права природокористування?

25. Як розуміти принцип безкоштовності загального і платності спеціального природокористування?

26. Які цілі досягаються введенням платні за природокористування?

27. У чому полягає принцип екосистемного підходу до регулювання природокористування?

28. Що припускає право загального природокористування? Чим воно характеризується?

29. Що означає право спеціального природокористування? Які основні ознаки спеціального природокористування?

30. Що може служити підставою для виникнення права природокористування?

31. Перерахуйте підстави для припинення права природокористування.

32. Що є відповідальністю за порушення екологічного законодавства у вузько юридичному значенні?

33. У чому відмінність юридичної відповідальності за екологічні правопорушення від форм економічної і матеріальної дії?

34. Що є інститутом юридичної відповідальності за екологічні правопорушення?

35. Які функції виконує юридична відповідальність за порушення екологічного законодавства?

36. Що є підставою для настання юридичної відповідальності?

37. Що мається на увазі під екологічним правопорушенням?

38. Які ознаки властиві екологічним правопорушенням?

39. Що є об'єктом екологічного правопорушення і чим характеризується об'єктивна сторона екологічного правопорушення?

40. Хто може виступати як суб'єкт екологічного правопорушення і чим характеризується суб'єктивна сторона екологічного правопорушення?

Похожие материалы

Информация о работе