Створення автоматизованої інформаційно-довідкової системи міського виконавчого комітету, страница 3

Рисунок 2.1 − Структура Головного меню системи .

2.2 Алгоритм розв'язання задачі.

Створимо алгоритмічну структуру розв'язання задачі.

Для складання будь-якої програми , насамперед слід створити алгоритм.

Алгоритм − це послідовність дій , які необхідно виконати для оброблення сукуп-

ності початкових даних і отримання відповідних результатів.

Будь-якому алгоритму властиві такі основні ознаки :

А) Результативність.

Б) Визначеність.

В) Масовість.

Реалізований певною мовою програмування алгоритм , призначений для подаль-

шого автоматичного виконання і є програмою

Початок

Виведення меню на екран

Вибір пункту меню

Пошукова форма

Звітні форми

Форми для введення нових записів

Звіти

Запити

Вихід із системи

                                                  Так                                 Ні

Кінець

Рисунок2.2 Алгоритм розв'язання задачі.

2.3 Вибір програмних засобів для  розв'язання задачі.

До програмного забезпечення належить :

1.  Системне (базове) програмне забезпечення , яке  слугує для організації і ефективної роботи прикладних програм.

2.  Прикладне програмне забезпечення , призначене для розв'язання певної цільової задачі проблемної сфери.

Системне програмне забезпечення включає :

       1.Операційні системи ,основною функцією яких є керування ресурсами і процесами обчислюваних систем.

         2. Мережне програмне забезпечення , призначене для керування спільними ресурсами в розподілених лічильних системах.

          3. Сервісні програми , до яких належать : файлові менеджери , утиліти , тобто системні програми для виконання службових функцій : антивіруси , архіватори , програми для обслуговування дисків. Ці програми створюють додаткові зручності під час роботи користувача на комп'ютері.

          4. Засоби для розробки програм , зокрема нового системного або приклад-

ного забезпечення.

До прикладного забезпечення належать :

1.  Текстові редактори.

2.  Табличні процесори.

3.  Системи ілюстрованої і ділової графіки та видавничі системи.

4.  Системи управління.

5.  Експертні системи.

6.  Системи автоматизованого проектування.

7.  Програми створення презентацій.

8.  Системи ведення бухгалтерського обліку.

9.  Правові бази даних.

10. Програми розпізнавання символів.

11. Програми перекладачі

12. Програми оброблення відео – та звукових файлів.

13. Навчальні системи іноземних мов.

14.Програми математичних розрахунків , моделювання та аналізу експери-

ментальних даних.

У ІДС міського виконавчого комітету , що була створена мною , я використала те-

кстовий  редактор MS Word , який призначений для обробки  текстової інформації ,що пов'язана з діяльністю виконкому. Одним з найголовніших засобів пошуку і зберігання інформації являється система управління базою даних (СУБД).

Виділяють три типи організації бази даних в СУБД :

1.  Реляційний.

2.  Ієрархічний.

3.  Мережний.

Для створення ІДС я використала СУБД MS Access 2003.

Так як на ПК встановлена ОС Windows XP , то найдоцільніше використати саме цю систему. База даних MS Access є впорядкованим набором даних , який складається з таких компонентів , як таблиці , запити , звіти , сторінки , макроси , модулі і сторінки доступу.

СУБД належить до систем реляційного типу , оскільки побудована на основі реля-   

ційної моделі зв'язку між даними ,  поданими у формі таблиць.

2.4  Вибір технічних засобів для розв'язання задачі.

Щоб найпростіше розв'язати поставлену задачу , слід використати відповідні технічні засоби. Насамперед це комп'ютер – пристрій , який обробляє  інформацію , шляхом її введення , поновлення , редагування , виправлення та за необхідності її ліквідація.

Виконуючи дану курсову роботу я обрала ПК 3-го покоління з мікропроцесором AMD.

До складу комп'ютера входить :

-  Вінчестер (80 Gb Samsung') 1 Гб

-  Дисковод 3,5.

-  Монітор ( Sync Master Samsung 795 DF ) ,який містить 16 млн. відтінків кольорів.