Створення автоматизованої інформаційно-довідкової системи міського виконавчого комітету, страница 5

нду “ Мастер отчетов “. Потім додаються поля з різних таблиць , задаємо параметри відображення. Я створила у курсовій роботі звіти : “Завдання виконкому “ , “ Особисті дані складу виконкому “ , “ Головні завдання “.

Рисунок 3.3 − Створення звіту “ Дані складу виконкому “ за допомогою Майстра форм.

Створення запитів.

Запит − це засіб пошуку записів , перетворення таблиць і створення на їх основі нових.

Для створення запиту “ Особисті дані складу виконкому Запрос “ власноруч , треба : обираємо вкладку “ Запросы “  / “ Создать “. Далі обираємо “Конструктор”

І натискаємо кнопку О'к. Потім додаємо таблицю і закриваємо вікно “ Добавить таблицу “. Згодом , з'явилося вікно конструктора запитів.

Створення запиту в режимі конструктора :

1.У вікні конструктора запитів з таблиці вибирають усі потрібні поля і перетягують їх у рядок ” Поле “ бланку запиту.

2. Задається умова в рядку умов.

3. Щоб запустити запит , натискаємо кнопку запуску (!).

4. Коли запит готовий , закриваємо конструктор зі збереженням запиту з ім’ям

“ Завдання виконкому Запрос “.

 

Рисунок 3.5 − Створення запиту “ Завдання виконкому “ в режимі конструктора.

В моїй курсовій роботі було створено один запит (Завдання виконкому).За його допомогою можна вибирати і шукати необхідну інформацію.

3.2  Синтез автоматизованої системи ( побудова макросів , модулів , системних меню , допомоги і т.д.

Щоб зручно було працювати з системою , слід створити зручний користувацький інтерфейс.

Створення макросів.

Макроси − це автоматично створені програми , що дозволяють автоматизовувати часто виконувані операції без використання мови програмування.

Макроси можуть виконувати такі дії : відкривання і закривання таблиць . запитів ,

форм , звітів ; фільтрування , пошук та перехід до певного запису БД ; виведення на екран інформаційних повідомлень ; подачу звукового сигналу ; запуск і вихід із додатків та багато інших.

Для створення макросу в основному вікні БД активізують вкладку “ Макросы “ і кнопку “ Создать “.

У результаті на екрані  монітора з'являється вікно макросів , у верхній частині  якого  є список Макрокоманд ,( обираємо потрібні ). Для кожної макрокоманди потрібно задати аргументи макрокоманди , що будуть відповідати вимогам користувача. У своїй роботі я використала створені автоматично запити , форми , звіти , а кнопкова форма “ Заставка “ виводиться на екран автоматично командою “ Сервис − Параметры запуска − Вывод формы ( страницы ) / Заставка ”. Всі інші автоматичні операції були створені засобами MS Access без використання макро-

сів , щоє більш зручним.

Створеня модулів.

Модулі − це програми на мові Visual Basic , що створюються для реалізації нестандартних процедур  при створенні додатків.

Для створення модуля у вікні БД обираємо вкладку “ Модули – Создать ”. У вікні, що з'явилося , створюємо модуль.

Створення таких програм досить трудомістке , тому щоб створити головне меню системи було проведено :

-  На вкладці БД “ Форми  “ обираємо режим конструктора.

-  За допомогою елементів керування створюємо заголовок “ Меню системи “.

-  Створюємо кнопки головного меню.

1.  “Запити “ – відкриває кнопкову форму “ Пошукові форми  “ , на якій є дві кнопки , кожна з яких відкриває відповідні запити.

2.  “ Форми для редагування даних  “ – відкриває кнопкову форму. ” Форми введення і редагування даних  “ , на якій міститься дві кнопки , що відкривають форми , в які можна вносити нові записи ,переглянути інформацію , видалити певні дані.

3.  “ Звіти  “ − кнопка , що відкриває кнопкову форму “ Звітна документація “ , на якій містяться звіти стосовно даних виконкому.

Для цього вибираємо на панелі керування “Кнопку “ і встановлюємо на потрібно- му місці. З'явиться діалогове вікно “ Создание кнопок “ : За допомогою нього створюємо всі потрібні кнопки , задаючи дії , які повинні виконувати кнопки.

Меню системи має вигляд :

 

Рисунок 3.6  Головне меню системи.