Проектування реконструкції подовжнього профілю перегону довжиною 15 км, що містить у собі переважне число ділянок на підйомі з керівним ухилом 14 %

Страницы работы

Содержание работы

Вступ

При реконструкції залізниць  і будівництві других колій необхідно одержати комплексне рішення, що, крім реконструкції подовжнього профілю, поперечних профілів і плану лінії, включає також реконструкцію штучних споруд, верхньої будови колії. Передбачаються в разі потреби роботи з подовження приймально-відправних колій, зм'якшенню ухилів на роздільних пунктах, розвиток станцій, уведення нових систем автоблокування, диспетчерської централізації, електричної централізації стрілок.

Усі ці рішення повинні розглядатися у взаємному зв'язку. Насамперед це відноситься до подовжнього і поперечного профілів і плану лінії. Зміна проектної відмітки в деякій точці може викликати застосування такого поперечника, якому можна здійснити тільки за умови зсуву осі колії. Для того, щоб змістити вісь колії, необхідно реконструювати план існуючої колії чи при проектуванні другої колії так запроектувати план другої колії, щоб при збереженні усіх вимог до плану лінії був витриманий необхідний зсув осі колії чи розширення міжколійя.

Може виявитися, що рішення, прийняте, наприклад, при проектуванні подовжнього профілю, приводить до таких змушених рішень у частині поперечних профілів і плану, що більш доцільно відмовитися від прийнятого найкращого приватного рішення по подовжньому профілі для того, щоб поліпшити загальне рішення.

Тому, особливо  на складних ділянках, успішно вирішити комплексну задачу проектування реконструкції існуючої залізниці чи других колій можна на даному етапі розвитку питання тільки методом послідовних наближень.


1 Основні елементи завдання на розробку дипломного проекту

Проектування реконструкції подовжнього профілю являє собою більш складну задачу, чим проектування подовжнього профілю нової лінії. Ці відмінності визначаються наступними обставинами:

а) необхідністю застосування таких проектних рішень, що забезпечили б провадження робіт без перерви руху потягів, або, у крайньому випадку, з мінімальними перешкодами для нормальної експлуатації лінії;

б) необхідністю враховувати способи провадження робіт і погоджувати проектування реконструкції подовжнього профілю з поперечними профілями земляної полотнини, а так само враховувати намічену реконструкцію колії, штучних споруд, роздільних пунктів;

в) неприпустимістю зміни відміток у ряді місць на профілі.

Подовжній профіль існуючої лінії в процесі її реконструкції повинний бути приведений у відповідність сучасним вимогам, пропонованими СНиП ІІ-39-76 до подовжнього профілю в частині різниці ухилів, що сполучаються, довжин елементів сполучення, ліквідації обривних місць, крім того, перебудова лінії, як правило, може бути сполучене з її перекладом на більш могутню верхню будову колії.

Ці зазначені положення визначають ряд особливостей проектування реконструкції подовжнього профілю:

а) при змінах оцінок ІГР випливає по можливості віддавати перевагу підніманням, а не підрізуванням земляної полотнини, тому що перші можуть вироблятися з мінімальними перешкодами для руху потяга, а при підрізуванні часто вимагаються тривалі "вікна" для збирання баласту і наступному підрізуванню основної площадки земляної полотнини;

б) у необхідних випадках для того, щоб зберегти без реконструкції існуючий профіль і існуючі споруди або для зменшення обсягів робіт при проектуванні реконструкції профілю допускається застосовувати більш пільгові норми СНиП. Зокрема можна застосувати мінімальну довжину елементів профілю (200 метрів), менший радіус кривої у вертикальній площині (5000 метрів), збіг вертикальних прямих у плані при обов'язковому забезпеченні умови безпеки руху дозволяють максимально зберегти існуючі споруди;

в) у важких умовах проектування щоб уникнути перебудови земляної полотнини й існуючих штучних споруд нерідко без особливих обмежень застосовують інерційні ухили.

При цьому необхідно побудувати криву, v=f(s) для перевірки гарантійного пропуску потягів, розрахункової ваги.

Техніка проектування реконструкції профілю також має ряд своїх особливостей:

а) проектування профілю виробляється не по брівці земляної полотнини, тому що вона може бути порушена або засипана баластом, а по головці рейки;

б) проектування реконструкції профілю виробляється по перебільшеному профілі, збільшений вертикальний масштаб якого дозволяє досить надійно графічно враховувати навіть невелике, порядку декількох сантиметрів, зміну в проектних оцінках.

2 Опис технічної озброєності заданої ділянки

Резерви потужності проектованої лінії залежить головним чином від:

а) параметрів постійних пристроїв;

б) засобів технічного оснащення лінії і зв'язаних з ними способів організації руху потягів ─ виду, типу і потужності локомотива, пристроїв СЦБ, типу графіка руху потягів, числа головних колій, колійного розвитку роздільних пунктів.

У даному випадку, при першому технічному стані передбачена тепловозна тяга при локомотиві ТЭ10. Другий технічний стан передбачає електричну тягу з локомотивом ВЛ80с. При всіх двох технічних станах пристроями СЦБ служить напівавтоблокування.

Похожие материалы

Информация о работе