Проектування реконструкції подовжнього профілю перегону довжиною 15 км, що містить у собі переважне число ділянок на підйомі з керівним ухилом 14 %, страница 3

   (5.2)

де ρ –  резерв заповнення пропускної здатності, для одноколійної залізниці ρ=0,8, для двоколійної залізниці ρ=0,85;

- коефіцієнт знімання вантажних потягів відповідно пасажирськими, збірними і прискореними поїздами;

 - число пар відповідно пасажирських, збірних і прискорених поїздів;

Nмах - розрахункова пропускна здатність залізничної лінії в парах потягів у добу, по якій розміщаються роздільні пункти.

При звичайному графіку руху потягів максимальна пропускна здатність визначається по формулі:

                          (5.3)

де  Т- період графіка руху потягів, хв.;

Т0 – час для профілактичного огляду залізничних пристроїв,   Т0=60 хв. для одноколійних залізниць, Т0=120 хв. для двоколійних;

к – кількість пар потягів;

φ – коефіцієнт надійності роботи системи, для одноколійних ліній φ=0,92÷0,96, для двоколійних  φ=0,93÷0,95, при двоколійних вставках φ=0,92÷0,95;

Період звичайного руху потягів визначимо за формулою:

                                (5.4)

де tx' – час ходу потяга в напрямку "туди", хв;

tx" - час ходу потяга в напрямку "назад", хв;

- час станційних інтервалів у хвилинах приймаємо по 2,5 хвилини кожний;

- час на розгін і гальмування, приймаємо 3 хвилини.

Період звичайного графіку руху потягів визначимо за формулою:

                               (5.5)

де J – інтервал побіжного слідування, при тепловозній тязі J=10 хв., при електричній тязі J=8 хв.;

к – кількість потягів у пакеті, приймаємо 2.

Період частково-пакетного графіку руху потягів визначимо за формулою:

                               (5.6)

де к –число пар потягів у пакеті, приймаємо 2;

- коефіцієнт пакетності, приймаємо α=0,5;

Тоб - період звичайного графіка руху потягів;

Період графіка при безупинному схрещуванні на двоколійних вставках визначимо по формулі:

                               (5.7)

Проведемо розрахунки пропускної та провізної здатності для обох граничних станів.

1. Перший граничний стан: тепловозна тяга, локомотив 2ТЭ10, керівний ухил 14 ‰.

Визначимо кількість вантажних потягів по формулам (5.2 – 5,7):

-  при звичайному графіку руху потягів

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

-  при пакетному графіку руху потягів

 

-  при частково-пакетному графіку руху потягів

-  при безупинному схрещуванні поїздів