Проектування реконструкції подовжнього профілю перегону довжиною 15 км, що містить у собі переважне число ділянок на підйомі з керівним ухилом 14 %, страница 2

З метою збільшення вантажонапруженості, провізної і пропускної здатності, а так само найбільш раціонального використання рухомого складу на даній ділянці використовується декілька графіків руху потягів: звичайний, пакетний, частково-пакетний, невпинний. Довжина приймально-відправних колій 1050 метрів. Засоби технічного оснащення лінії дозволяють при даних параметрах постійних пристроїв регулювати експлуатаційно-економічні показники проектованої лінії, застосовувати різні способи керування руху потягів і інтенсифікації пропускної здатності лінії.

Комплекс технічних параметрів і засобів технічного оснащення, дороги при відповідних способах організації руху потягів визначають на кожнім етапі роботи дороги її потужність, тобто можливу її провізну і пропускну здатність.

Згідно вихідних даних на проектування на існуючій ділянці укладено легкий тип ВБК: рейки Р50 на дерев'яних шпалах при одношаровому піщаному баласті. Забруднення його складає більш 70%. Ширина основної площадки земляної полотнини дорівнює 6,5м. При зазначеному відсотку забруднення баластової призми ВБК підлягає повній заміні на новий тип, що приймається по розрахунковій вантажонапруженості на 5-й рік експлуатації. У даному випадку приймається важкий тип ВСП: двошаровий баласт (20 см піщаної подушки і 35 см щебеню), безстикова колія, залізобетонні шпали, рейки Р65.

3 Характеристика загального обрису профілю й окремих перегонів

Дана ділянка траси - перегін довжиною 15 км, містить у собі переважне число ділянок на підйомі має керівний ухил іp=14‰.

4 Побудова кривої швидкості руху і часу ходу потяга

Побудова кривої швидкості виробляється по спрямленому профілю і приведених ухилах. При випрямленні елементів в профілю не слід включати в групу об'єднаних елементів станційних площадок і ділянок з керівним ухилом. Будувати криву швидкості, починаємо зі значенням V=0 з інтервалом у 10км/ч. На при кінці кожного елемента профілю останній інтервал швидкості потрібно підбирати.

При переході на наступний елемент профілю необхідно змінити полюс побудови переносу його в точку на осі питомих рівнодіючих сил, що відповідають ухилу нового елемента з урахуванням знаків.

На підході до роздільного пункту побудови кривої швидкості переривають, не доходячи до нього 2,3 км. Потім її побудову починають від осі роздільного пункту до зустрічі з перерваної кривої.

Крива часу ходу будується на основі кривої V(S).

Розрахунок кривої швидкості руху і часу ходу потяга будемо виконувати на ПЄОМ по програмі „SPEED”.

5 Графік оволодіння перевезеннями і його аналіз

При реконструкції існуючої залізничної лінії однієї з найбільш важливих задач є обґрунтування технічного оснащення дороги.

Комплекс технічних параметрів постійних пристроїв, технічного оснащення і способів організації руху потягів визначає відповідний рівень можливої провізної спроможності Гв, що забезпечує нормальну роботу дороги тільки за умови Гв³Гп. До моменту Гвп варто провести заходи, що забезпечують новий рівень можливої провізної спроможності що, як правило, вимагає додаткових, капітальних вкладень. З меншими витратами це може бути здійснене в тому випадку, коли ці заходи заздалегідь передбачені. Тому при виборі технічного стану залізничної лінії треба враховувати не тільки первісні витрати на будівництво, експлуатацію, але і наступні капіталовкладення для етапного нарощування потужності дороги в міру росту обсягу перевезень. Можлива провізна спроможність Гв проектованої лінії визначається окремо для кожного технічного стану по формулах:

;                            (5.1)

де Qн – маса вантажного потяга нетто, т;

 – коефіцієнт переходу відношення маси потяга, нетто до розрахункової маси брутто, приймається рівним =0,6÷0,7;

 – коефіцієнт, внутрірічної нерівномірності перевезень, приймається рівним  =1,05÷1,12;

n– кількість вантажних потягів;

365 – кількість днів в року;

10-6 – перевод тон в мільйони тон.

Максимальна пропускна здатність проектованої лінії визначається пропускною здатністю перегонів. У тих випадках, коли розрахункова пропускна здатність задана у вихідних даних, можливу пропускну здатність для вантажних потягів по роках експлуатації з урахуванням загальносітьових резервів інших категорій потягів з розрахунковими для них коефіцієнтами знімання визначають по формулі: