Проектування ремонтної майстерні на 100 тракторів

Страницы работы

Содержание работы

1.1 Вихідні дані.

Курсовий проект на тему: «Ремонтна майстерня на 100 тракторів» розробленний     на підставі завдання на курсове проектування та паспорту типового проекту №

       Місце будівництва -

       Згідно БНіП 2.01.01.-82 «Будівельна кліматологія і геофізика»:

       кліматичний район-

       кліматичний підрайон-

       температура найбільш холодної 5-ти  денки-

       температура найбільш холодної доби-

       глибина промерзання грунтів-

       Геологічні дослідження показали, що на ділянки залягають грунти:

       Грунтові води на глибині-

Вихідні данні для побудови рози вітрів

МІСЯЦІ

Повторяємість напрямку вітру, %

Пн

Пчс

С

Пдс

Пд

Пдз

З

Пчз

Січень

7

5

13

14

13

19

16

11

Липень

12

10

12

8

5

12

22

19

                                               Курсовий проект   –  КП                          №  по журналу            

                                               Дипломний проект – ДП                            наказу для ДП

№ спеціальності – І рів.                                  Архітектурно-

   6.092100-11 рівень                                         будівельна

                                                                            частина           


ГЕНПЛАН.

 Генеральний  план  розроблений  згідно  СНіП II-89-80   «Генеральні   плани  промислових підприємств».

 Генеральний план має форму___________( квадрату, прямокутника, складної конфігурації ), з розмірами ______х_____м

 Рельєф місцевості спокійний.

 Головний фасад будівлі зорієнтовано на_________(Пч, Пд, С, З).

 Для відводу атмосферних вод передбачений невеликий ухил будівельного майданчику і = 0.01.

 Крім проектуємої будівлі на території ділянки передбачено:

1.

2.

3.

4.

5.

 На генеральному  плані будівлі і споруди розташовуються з урахуванням їх сприятливого    природного    освітлення    і    провітрювання,     санітарних  та протипожежних   вимог.

 Під’їзд   до   будівлі   здійснюється ____________ (кільцевою,  тупиковою з майданчиком   для   розвертання)   дорогою   шириною  __________   (3.5¸6.0) м.

    Тротуари шириною _________________ (1.5¸ 3.0) м.  Покриття  доріг,  тротуарів, майданчиків асфальтобетонне.

Вільна  територія  від  забудови та твердих покрить озеленена влаштуванням     газонів з багатолітніх трав, клумб, насадженням дерев листяних, хвойних  порід, чагарників вільно ростучих і рядового насадження.

            Територія ділянки обнесена огорожею із ________________ (азбестоцементних   плоских листів, металевої сітки, бетонних спеціальних блоків).

                                                                        ТЕП  генплану

Найменування

Одиниця вимір.

Кількість

 


1.3 Об’ємно-планувальне рішення будівлі.

Проектуєма будівля одноповерхова________________ (каркасна, безкаркасна, з неповним каркасом), __________________ (пролітного, ячійкового, зального) типу, в плані має форму __________________ (прямокутника, квадрату, Т-подібну, складної конфігурації), з розмірами в осях ______х_______мм, ________ (однопролітна, двохпролітна, трьох-пролітна) з розмірами прольоту ___________ (12,0; 18,0; 24,0; 30,0; 36,0) м, з висотою поверху ___________ (4,8; 6,0; 7,2; 8,4; 9,6; 10,8; 12,0; 13,2; 14,4; 15,6; 16,8; 18,0) м.

Сітка колон _________ (6 х 6 м; 6,0 х 12,0 м; 6,0 х 18,0 м, 12,0 х 12,0 м).

В будівлі використовується ___________________ (збірний залізобетонний, металевий, змішаний) каркас з __________________ (торцовим, повздовжнім) фахверхом.

! При наявності ПТО.

Будівля оснащується ___________________ (електроталями, консольно-поворотними, підвісними, мостовими) кранами вантажопід’ємностю ________ т, використовується _____________ (рельсовий, безрельсовий, безперервний) транспорт.

Будівля _____________________ (неопалювана, опалювана) з ______________(природньою, штучною) вентиляцією. Освітлення ____________ (природнє, штучне, змішане).

! При наявності ліхтарів.

В _______________ (середньому проліті, в осях ___________) розташовуються ____________________ (зенітні, світлоаераціоні, аераційні) ліхтарі.

Будівля відноситься до _______________________ (І, ІІ, ІІІ, ІV) групи виробничих процесів.

Ступінь вогнестійкості _____________________ (І, ІІ, ІІІ, ІV, V).

Ступінь довголіття ______________________ (І, ІІ, ІІІ).

       Клас будівлі _____________________ (І, ІІ, ІІІ, ІV).

       Категорія виробництва _________________(А, Б, В, Г, Д, Е).

Т Е П  будівлі

Найменування

Один.

вимір.

Кількість

Площа забудови

м2

Робоча площа

м2

Загальна площа

м2

Будівельний об’єкт

м2

Планувальний коефіцієнт

-

Об’ємний коефіцієнт

-

Похожие материалы

Информация о работе