Центральна майстерня для господарств з парком 50 тракторів (Пояснювальна записка до курсового проекту)

Страницы работы

Содержание работы

Пояснювальна записка

до курсового проекту

5.06010101 041 000

Виконав:

студент групи    

                                                         Гриценко В.М.

Суми 2012

Українська державна будівельна корпорація

Сумський будівельний коледж

Центральна майстерня для господарств з парком 50 тракторів

Пояснювальна записка

до курсового проекту

        5.06010101 041 000

                                                     Виконав: Гриценко В.М.

                                                  Керівник: Ребрій В.М.

                                                                Консультант: Ребрій В.М.

Суми 2012

                                                  

Зміст

          Завдання на проектування

          Склад проекту

          Введення

1.1  Вихідні дані для проектування                                                             стр  5

1.2  Генеральний план ділянки                                                                    стр  6

1.3 Об`ємно-планувальне рішення                                                             стр  8

1.3.1 Есплікація приміщень                                                                          стр  9

1.4  Конструктивне рішення будівлі                                                           стр 10

1.4.1  Фундаменти, фундаментні балки. Вимощення.                                Стр 10

1.4.2  Каркас будівлі: колони, крокв`яні конструкції.                               Стр 11

1.4.3  Стіни                                                                                                   стр  12

1.4.4  Перегородки                                                                                       стр  13

1.4.5  Покриття                                                                                            стр  14

1.4.6  Покрівля                                                                                             стр  15

1.4.7  Вікна, ворота, двері                                                                           стр  16

1.4.8  Підлоги. Експлікація підлог                                                              стр  17

1.4.9  Інші конструкції                                                                                 стр  18

1.5      Відомості про зовнішнє та внутрішнє опорядження.                                    Відомість опорядження приміщень.                                                           Стр 19

1.6     Відомість про інженерно-технічне обладнання будівлі                   стр  20

1.7   ТЕП будівлі, генплану                                                                         стр  21

1.7.1 ТЕП генплану                                                                                      стр  21

1.7.2 ТЕП будівлі                                                                                         стр  22

1.8     Специфікації                                                                                       стр  23

1.8.1   Специфікація бетонних, залізобетонних та металевих

           конструкцій                                                                                       стр  23

1.8.2    Специфікація елементів зовнішніх прорізів                                   стр  24

1.8.3    Відомість перемичок                                                                       стр  24

1.8.4    Специфікація перемичок.                                                                Стр 25

            Список використаних джерел                                                         стр  26

Введення

Сучасне індустрійне будівництво і будівельне виробництво розроблюється на базі розвиненої мережі заводів виробників направляючих на будівельні майданчики підготовані до монтажу укрупнені елементи споруд вагою до 50т., в відповідності з вантажопідйомністю монтажних кранів.

Сучасні типові споруди і будівлі відрізняються від своїх попередників тим, що вони уніфіковані, підготовані для розведення методами використання найбільш економічних і універсальних елементів споруд, відібраних згідно з можливостями заводів виготовників, простотою транспортування, монтажу.

Розміщення будівлі та комплексу допоміжних споруд на майданчику враховує перспективу розвитку підприємства. Передбачені заходи по опорядженню будівлі, мають задовольняти архітектурно-художнім і естетичним вимогам до зовнішнього і внутрішнього вигляду.


1.1  Вихідні дані.

Курсовий проект на тему: «Центральна майстерня для господарств з парком 50 тракторів», розроблений на підставі завдання на курсове проектування та паспорту типового проекту № 816-1-169.89

Місце будівництва – м.Шостка

Згідно СниП 2.01.01. – 82 «Строительная климатология и геофизика»:

Кліматичний район – ІІ

Кліматичний підрайон – ІІв

Температура найбільш холодної 5-тиденки -24

Температура найбільш холодної доби – -28

Глибина промерзання ґрунтів – до 1,2 м

Геологічні дослідження показали, що на ділянки залягають ґрунти: суглинки.

Грунтові води відсутні.

Вихідні дані для побудови рози вітрів.

Місяці

Повторюваність напрямку вітру, %

Пн

ПнС

Сх

ПдС

Пд

ПдЗ

Зх

ПнЗ

Січень

7

9

10

19

13

16

14

12

Липень

13

13

6

8

9

9

17

25

1.2  Генеральний план

          Генеральний план розроблений згідно СНиП ІІ-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий».

Похожие материалы

Информация о работе