Центральна майстерня для господарств з парком 50 тракторів (Пояснювальна записка до курсового проекту), страница 5

Марка позиції

Позначення

Найменування

Кількість

маса

Примітка

                                                                  Фундаменти

1

Серія 1.412-І/77

ФА2+ФА2-6

33

-

2

ГОСТ 13579-78

ФБС 12.6.6-Т

12

0,96

6

Фундаментні балки

3

Серія 1.415-I,в.I

ФБ6-47

24

0.8

4

Серія 1.415-I,в.I

ФБ6-49

6

0.8

 Колони

5

Серія  1.423-3 в.0-1,0-2,0-3

 К72-2

33

3,3

6

Серія 1.427.1-3,в.0,1,2

2КФ73-1

12

2,2

15

Плити покриття

7

ГОСТ 2270I.I-77

ПГ-3АIIIвТ

153

2,65

8

ГОСТ  2270I.2-77

ПВ7-2АтУ

7

3,2

Крокв’яні конструкції

9

Серія 1.463-3

ФБМ24I-3II

22

9,8

Стінові панелі

10

Серії 1.432-14/86

ПС635.18.30-II-II(12)

4

5,3

11

Серії 1.432-14/86

ПС635.12.30-II-II(12)

24

3,5

12

Серії 1.432-14/86

ПС 600.18.30-II-I

12

5,0

13

Серії 1.432-14/86

ПС 600.12.30-II-I

140

3,2

14

Серія1.432-9/81

ПС 115.12.30- II

14

0,6

15

Серія1.432-9/81

ПС 115.18.30- II

14

1

16

Серія1.432-9/81

ПС 55.12.30- II

4

0,5

17

Серія1.432-9/81

ПС 55.18.30- II

4

0,5

1.8.2 Специфікація елементів заповнення прорізів

Позиція

Позначення

Найменування

Кількість по фасаду

Маса, кг

Примітка

1-11

11-1

А-В

В-А

Всього

1

Серія 2.435-6 випуск 1

Двері ПД-1

17

17

-

-

17

275

2

Шифр Л-263/О1 КМД

Ворота

-

-

2

4

6

1350

ВК-1

Серія 1.436.2-15

 ОСР 48.18.

8

8

-

-

16

199,6

ВК-2

Серія 1.436.2-15

 ОСР 48.12

8

8

-

-

16

147,8

1.8.3. Відомість перемичок

Марка позиції

Січення

ПР-1

ПР-2

1.8.4 Специфікація перемичок

Марка позиції

Позначення

Найменування

Кількість

Маса, кг

Примітка

1

Серія 1.138-10 випуск 3

3ПР32-59.38.44

6

2065

2

Серія 1.038-10

1ПР2-15.12.14

17

63


Список використаних джерел.

1.  Шеришевський ''Конструювання громадських будівель''.

2.  СНиП 2.01.01.-82  ''Строительная климатология і геофизика''.

3.  Теріторіальний каталог типових конструкцій для житлового та цивільного будівництва в Сумській області.

4.  Загальносоюзний будівельний каталог типових конструкцій і виробів для видів будівництва т.1,2. Вид: Мінськ 1982р.

5.  В.А.Неємов Громадські будівлі «Учбовий посібник для техникумів» – М:Будвидат 1988р.

1.7 Підрахунок ТЕП генплану, будівлі.

1.7.1 ТЕП генплану

1.  Площа ділянки (м2)

S g = А х В=140*220 = 30800 м2

Де А, В – ширина і довжина ділянки, (м)

2.  Площа забудови (м2)

Sзаб = Sусіх буд. = 3886,6 м2

3.  Площа твердих покриттів (м2)

Sтв = Sдор = 9957,65 м2

4.  Площа майданчиків (м2)

= Sмайд=0 м2

5.  Площа озеленення (м2)

Sозел. = Sділ. (Sзаб. + Sт.п. + Sмайд.) =30800-(3886,6+9957,65+0) =  16955,75 м2

6.Відсоток забудови (%)

% заб. = *100%=3886,6/30800*100%=12,6 %

7.Відсоток озеленення (%)

% озел.= =16955,75/30800*100%=55,1%


1.3.1 Експлікація приміщень

Позначення

Найменування приміщення

1

Ділянка ремонто-монтажний

2

Ділянка мийки деталей та агрегатів

3

Ділянка ремонта агрегатів

4

Ділянка діагностики та технагляду

5

Ділянка зварювальна

6

Ділянка обкатки двигунів

7

Ділянка ремонта двигунів

8

Ділянка шиномонтажна

9

Ділянка слюсарно-механічний

10

Ділянка перевірки тракторного обладнання

11

Ділянка перевірки гідросистем