Проектування ремонтної майстерні на 100 тракторів, страница 9

1.8.4. Специфікація перемичок

Марка

Позиц.

Позначення

Найменування

Кіль-

кість

Маса

кг

Приміт.


1.7 Підрахунок ТЕП генплану, будівлі.

1.7.1. ТЕП генплану.

1. Площа ділянки                         (м2)    де А – довжина ділянки, м

    S діл. = А х В                                              В – ширина ділянки, м

2. Площа забудови                       (м2)          L – довжина будівлі, м

   S заб. = (а + 2 аў) х (в + 2 вў)                         В – ширина будівлі, м

                                                                    а, в – товщина стін повздовжнього

                                                                             і поперечного ряду

3. Площа твердих покрить          (м2)        S дор. – площа твердих покрить доріг

  S т.п. = S дор. + S трот.                                                           S трот. – площа тротуарів

4. Площа майданчиків                 (м2)        е S майд. – сума площ                 

S майд. = е S майд.                                     майданчиків які є на генплані

5. Площа озеленення                   (м2)

  S озел. = S діл. – (S заб. + S т.п. + S майд.)

6. Відсоток забудови                   (%)

                     S заб.

    % заб. =  ѕѕѕ  Ч 100%

                     S діл.

 

7. Відсоток озеленення               (%)

                      S озел.

    % озел. = ѕѕѕ  Ч 100%

                      S діл.


 

 

1.7.2 ТЕП будівлі

1. Площа забудови   (м2)                             L – довжина будівлі, м

   S заб. = (L + а х  В + в)                                В – ширина будівлі, м

                                                                    а, в – товщина стін повздовжнього

                                                                             і поперечного ряду

2. Робоча площа     (м2)

Sроб. =åSроб. приміщень

3. Загальна площа   (м2)

S заг. = S роб. + S доп. + S скл. + S побут. + S кот.

 

4. Будівельний об’єм      3)

V= S заб x H                                                         H- висота будівлі, м.

5. Планувальний коефіцієнт К1  

              S роб.                                                                                  

 К1   =  ѕѕѕ

              S заг.

 

 

6. Об’ємний коефіцієнт К2  

            S роб.                                                                                    

 К2 =  ѕѕѕ

             V


CПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.

1.  Загальносоюзні каталоги. Залізобетонні конструкції і вироби одноповерхових промислових будівель. 3.01.ІІ-5.85 том 1, 2.

2.  Територіальний каталог типових будівельних конструкцій та виробів для промислового будівництва Сумської області. ТК 114.1-87.

3.  Шерешевський І.А. Конструювання промислових будівель та споруд. – Л.1979.

4.  П.Г. Буга. Цивільні, промислові і сільськогосподарські будівлі, 1986.

5.  В.А. Неелов. Промислові і сільськогосподарські будівлі. – М.: Будвидат, 1986.

6.  Р.І. Трепененков. Альбом креслень конструкцій і деталей промислових будівель. – М.: Будвидат, 1980.

7.  Тимошенко Є.В., Красенський В.Є і інші. Курсове і дипломне проектування. – М.: Будвидат. 1975.

8.  ДСТУ БА. 2.4-7-95, ДСТУ БА. 2.4-4-95. Правила виконання архітектурно-будівельних креслень.

9.  СНиП ІІ-90-81. Производственные здания промышленных предприятий. Нормы проектирования. Москва. Стройиздат, 1982.

10.  СНиП ІІ-89-80. Нормы проектирования. Генеральные планы промышленных предприятий. – М. Стройиздат, 1981.