Проектування ремонтної майстерні на 100 тракторів, страница 2

1.4. Конструктивне рішення будівлі

1.4.1 Фундаменти, фундаментні балки. Вимощення.

Варіант 1. Фундаменти монолітні.

          Фундаменти монолітні залізобетонні із ступеневою плитною частиною: крайнього ряду марки _______ по серії ________ висотою _________ (м) з розмірами  підошви _______х_______ мм; середнього ряду марки _________ по серії ___________ висотою ___________ (м) з розмірами підошви _______х_______ мм; під фахверки марки _________ по серії _________ висотою ____________ м, з розмірами підошвенної плити _______х_______ мм.

Обріз фундаментів знаходиться на відм. _____________ м, глибина закладення фундаментів _____________ м.

Для опирання фундаментних балок влаштовуються приливи площею січення _________ м, з обрізом на відм. ____________ м.

З’єднання колон з фундаментами здійснюється _________________________________________ (шляхом заповнення зазору бетоном дрібної фракції кл.В_________, випусками арматури, анкерними болтами).

Під фундаменти влаштовується підготовка із ______ (бетону кл. В. 3,5).

          Фундаментні балки прийняті марки ____________ по серії _____________ , __________________ (трапецевидного, таврового) січення, довжиною _______м. Балки укладують на ____________(бетоні стовпчики, ніші підколонників, на випуски закладних деталей).

      Під фундаментні балки влаштовують підсипку із шлаку, а по верху фундаментних балок – гідроізоляцію із цементного розчину складу 1:2, товщиною 30 мм.

      По периметру будівлі влаштовують вимощення шириною _____________ м (0,7 – 1,5) із ____________(бетону кл. В 20, асфальтобетону) з ухилом ________%.

Склад вимощення: 1._____________1. Бетон кл. В 20 - 30 мм;

                                                               1. Асфальтобетон – 20-30 мм;

                                2. ____________ 2. Щебінь – 150 мм;

                                3. ____________ 3. Ущільнений грунт.

Варіант ІІ. Фундаменти із збірних з/б елементів.

      Фундаменти збірні залізобетонні _________________ (стаканного, пенькового) типу __________ марки _________ по серії ___________, висотою ___________ м.

          Фундаменти складаються із плитної частини - плит, маючих навздовжню виїмку і ребер – підколоників, які вставляють в цю виїмку.

Плитна частина фундаментів укладається на грунт по 100-міліметровому підстилаючому шару із ________________(середньо, великозернистого) піску.

Елементи складових фундаментів укладаються на піщаному розчині М 50, бетоні дрібної фракції кл.В 15).

Кріплення елементів фундаментів здійснюється за допомогою зварки закладних деталей, замонолічування стиків – бетоном дрібної фракції

    кл.В 30.

Фундаментні балки – див. варіант І.

      Вимощення             - див. варіант І.

Варіант III . Пальові фундаменти.

          Пальові фундаменти складаються із паль і ростверків: палі____(забивні, набивні із з’ємною обсадною трубою, частотромбовані з металевим башмаком, з лучовидною п’ятою), залізобетонні, ____________ (прямокутного, квадратного, трубчатого) січення, _____________ (призматичні, циліндричні, пірамідальні), __________ (суцільні і складені), довжиною _____ м, марки _____ по серії _______.

          Ростверок _________ (монолітний, збірний), __________ (балочний, плитний) марки _______ по серії __________.

          Під ростверок улаштовується ___________ (піщана, гравійна, бетонна кл. В 3.5) підготовка товщиною _____ мм.

          На уступах ростверку влаштовується приливи із бетону класу В 15 площею січення _____м, з обрізом на відм. __________ м.

          З’єднання колон з фундаментами здійснюється ___________ (замоналічування бетоном дрібної  фракції випуском арматури, анкерними болтами).

      Фундаментні балки - див. варіант I

      Вимощення            - див. варіант I


1.4.2. Каркас будівлі: колони, крок’вяні, підкрокв’яні конструкції.

Підкранові конструкції.