Зміст та складання звіту при технічній експертизі будівель та споруд

Страницы работы

Содержание работы

Лекція № 9: „Зміст та складання звіту при технічній експертизі будівель та споруд.”

План лекції:

  1. Зміст звіту про технічну експертизу.
  2. Зміст окремих розділів звіту.

Експлуатація дерев’яних будівель, споруд і конструкцій представляє собою процес їх використання по технологічному призначенню при проведенні робіт по технічному обслуговуванню і ремонту.

Технічне обслуговування дерев’яних будівель, споруд і конструкцій – це комплекс організаційно-технічних заходів по підтримці їх в справності в заданих межах. В склад робіт по технічному обслуговуванню входять, наприклад, діагностика дефектів, дотримання належних умов експлуатації, хімічний захист від біологічних шкідників і т.і.

Ремонт дерев’яних будівель, споруд і конструкцій – це роботи по відновленню до проектного рівня втрачених ними при експлуатації властивостей. Один із різновидів відновлення втрачених властивостей представляє собою посилення дерев’яних конструкцій будівель і споруд, в результаті виконання якого досягається підвищення несучої здатності, міцності і стійкості посилених конструкцій. Ремонти поділяють на:

-  текучі, які містять в собі усунення дрібних несправностей, які виникають при експлуатації будівель, споруд і конструкцій, практично не перешкоджаючих виконанню будівлею, спорудою і їх елементами заданих функцій. В свою чергу текучий ремонт може бути плановим профілактичним текучим або непередбаченим (аварійним);

-  капітальні, які складаються із заміни і відновлення зруйнованих частин і конструкцій будівель і споруд

При комплексному капітальному ремонті відновлюють всі зношені і пошкоджені частини і конструкції будівель і споруд, а при вибірковому капітальному ремонті – лише окремі.

Ремонтні роботи можуть проводитися також при таких видах перевлаштування будівель і споруд, як модернізація і реконструкція.

Перевлаштування будівель і споруд складається в проведенні ремонтних робіт для поліпшення їх експлуатаційних якостей і усунення зносу.

Реконструкція будівель і споруд представляє собою різновид капітального будівництва, пов’язану із зміною в бік підвищення їх первісних функціональних, конструктивних або естетичних якостей, які здійснюються під час експлуатації. В склад робіт по реконструкції входять як ремонтні роботи, так і роботи, пов’язані з новим будівництвом. При реконструкції змінюється об’ємно-планувальне, і почасти конструктивне вирішення будівель і споруд.

Модернізація дерев’яних будівель і споруд представляє собою різновид капітального ремонту з метою усунення зносу, який складається з невідповідності їх планування, конструкцій і інженерного обладнання сучасним нормативним вимогам.

В практиці експлуатації дерев’яних конструкцій і елементів зустрічаються наступні види їх дефектного стану:

-  перевищення в дерев’яних конструкціях і елементах встановлених будівельними нормами величин напруження і деформацій внаслідок зміни схеми їх роботи або внаслідок підвищення вимог норм;

-  механічне пошкодження дерев’яних конструкцій і елементів;

-  пошкодження дерев’яних конструкцій і елементів внаслідок використання для їх виготовлення матеріалів неналежної якості;

-  пошкодження дерев’яних конструкцій і елементів дереворуйнуючими грибами;

-  пошкодження дерев’яних конструкцій і елементів комахами;

-  пошкодження дерев’яних конструкцій і елементів морськими деревоточцями;

-  пошкодження дерев’яних конструкцій і елементів при дії полум’я і підвищеної температури;

-  пошкодження дерев’яних конструкцій і елементів від впливу агресивного середовища;

-  пошкодження дерев’яних конструкцій і елементів внаслідок неправильного врахування температурно-вологісних умов експлуатації.

Розглянемо деякі важливі види технічного обслуговування дерев’яних конструкцій.

Нагляд за умовами експлуатації і стану дерев’яних конструкцій складається із наступних основних елементів: нагляд за навантаженнями на дерев’яні конструкції; нагляд за температурно-вологісними умовами експлуатації дерев’яних конструкцій; нагляд за станом дерев’яних конструкцій, які працюють в умовах впливу агресивного середовища; нагляд за пожежною небезпекою дерев’яних конструкцій.

Огляди дерев’яних конструкцій бувають:

1.  Планові текучі. Виконуються техніком-наглядувачем житлової та громадської будівлі або інженерно-технічним працівником із персоналу виробничого підрозділу, яке експлуатує виробничу будівлю. Виконується 1 раз на 10 днів, при цьому виконується огляд основних конструкцій виробничих будівель з важким крановим обладнанням або будівель і споруд, які експлуатуються в агресивному середовищі.

Похожие материалы

Информация о работе