Паспортизація будівель та споруд

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Лекція № 3. „Паспортизація будівель та споруд.”

План лекції:

  1. Обстеження будівель і споруд для паспортизації.
  2. Спеціалізовані організації.
  3. Порядок проведення паспортизації.

Обстеження будівель і споруд для паспортизації

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів від 5 травня 1997 р. № 409 „Про забезпечення надійності і безпечної експлуатації буді­вель, споруд та інженерних мереж" усі будівлі (споруди) незалежно від їх призначення, форми власності, віку, капітальності, показни­ків юридичного статусу, економічного стану власника, технічних особливостей підлягають періодичним обстеженням із метою оці­нювання їх технічного стану та паспортизації, а також прийняття обґрунтованих заходів щодо забезпечення надійності і безпеки при подальшій експлуатації (консервації). Головним завданням пас­портизації будівель (споруд) є продовження терміну їх нормальної експлуатації.

Для кожної будівлі чи споруди під час проведення обстеження рекомендується оцінювати:

-  техногенні зміни навколишнього середовища;

-  інженерно-геологічні умови майданчика;

-  хімічний склад ґрунтових вод;

-  конструкції й споруди, що захищають будівлі (споруди) від небезпечних геологічних процесів;

-  вимощення та елементи благоустрою;

-  основи і фундаменти;

-  уведення та випуски інженерних мереж;

-  підземні несучі, огороджуючі і гідроізолюючі конструкції;

-  стан повітряного середовища в будівлі та навколо неї (темпера­тура, вологість, повітрообмін, хімічний склад повітря);

-  покриття і покрівлі;

-  антикорозійний захист конструкцій, зовнішнє та внутрішнє опорядження;

-  теплотехнічні, сантехнічні і вентиляційні системи й облад­нання;

-  ізоляційні покриття;

-  інші елементи будівель та споруд і їх систем, проектування й улаштування яких регламентується будівельними нормами.

Спеціалізована організація

Роботи з обстеження для паспортизації будівель (споруд) по­винні виконуватися спеціалізованими організаціями з проведення обстежень та паспортизації існуючих будівель і споруд, забезпечен­ня їх надійності й безпечної експлуатації.

Спеціалізована організація призначається наказом по Держбуду України за погодженням Держнаглядохоронпраці України з числа науково-дослідницьких, проектних, будівельних й інших організацій будь-яких форм власності, які мають ліцензії на виконання спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві, зокрема на обстеження будівельних конструкцій, за поданням ві­домства, котрому ця організація підпорядковується, й погодження головної організації з координації дій, підготовки нормативних документів із питань обстежень та паспортизації будівель і споруд.

Спеціалізована організація призначається на термін дії ліцензії. Во­на здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України і нормативно-методичних документів із питань обстежен­ня й паспортизації будівель і споруд Держбуду та інших міністерств і відомств України.

Згідно з Положенням про спеціалізовані організації з прове­дення обстежень і паспортизації існуючих будівель та споруд із метою забезпечення їх надійності й безпечної експлуатації спеціалізована організація має право:

-  проводити обстеження й паспортизацію будівель та споруд і надавати експертні висновки;

-  проводити контроль та вимагати виконання приписів, які наве­дені в експертному висновку, щодо підсилення, відновлення чи заміни будівельних конструкцій, реконструкції чи припинення експлуатації будівлі (споруди);

-  у разі невиконання приписів щодо закриття непридатних до нормальної

Похожие материалы

Информация о работе