Формування та використання власних імен у Латинській Америці, страница 3

  На третьому етапі формування  мовної  макросистеми   після національно-визвольних воєн 1810 – 1826 років спостерігається процес усунення  тотожності  між європейськими  та американським варіантом іспанської мови. Зберігаючи  матеріальні риси  вихідної мови,  мова “А1” містить  певну   кількість  елементів  мов,  які  й  викликали  її специфічну перебудову  (у комплексі  соціо-історичних  чинників) і надали своєрідність її подальшого розвитку.

   Ідіом  “А1”  що символізує  собою варіант мови, поширений у  Новому Світі, обслуговує вісімнадцять державних утворень Латинської Америки і знаходиться у стосунках доповнення в процесі свого співіснування з ідіомом “А”, що обслуговує суспільство  бувшої метрополії у рамках макросистеми   полінаціональної іспанської мови. У вигляді формули процес утворення макросистеми Америки зображається таким чином :

A+B ®  А+b=A*; A¹A*; A*=(A1*+...+A18)

Ам = [А+(А*1`+...+А18)].

         Згідно з данними дослідження, запозичені елементи з індіанських мов розподілились приблизно по восьми ареалах, а її географічна протяжність збігається з кількома   національними  державними  формуваннями. Цей факт американської мовної дійсності дозволяє по-різному оцінювати  внесок запозичених індоамериканізмів у формуванні макросистеми національної іспанської  мови.

  В наслідок мовних контактів в діатонічному іспаномовному ареалі можно спостерігати не однакову геолінгвістичну  дифузію  запозичень, що відбилося і на формуванні національних  варіантів іспанської мови. Іспаномовний ареал Америки сформувався на територіях,  де раніше проживало  поліетнічне аборигенне  населення.                                              

     При встановленні кордонів нових  державних формуваннь склалась ситуація, коли представники  однієї і тієї ж  аборигенної етнічної групи  опинились на різних  національних  державних територіях і брали участь у різних соціо-етнічних процесах.  Ставлення до аборигенного коду у кожної нації було різним. У зонах тривалої двомовності (Перу, Мексика, Парагвай) політика держави була спрямована на підтримання престижу індіанської мови. У разі, коли індіанська мова була мовою етнічної меншості, вона не підтримувалась державою, і не одержувала відповідного розвитку. (мова чибча в Еквадорі, Перу, Венесуелі). Держави,  що сформувались на територіях, де індіанське населення  було  по- варварському знищенно, проводили свою   політику, спрямовану на укріплення позицій колоніальної мови, а рештки аборигенних кодів спостерігались у топоніміці, реаліях місцевого життя (аравак-карибські запозичення в іспанській мові Болівії, Колумбії, Пуерто -Ріко, Коста Ріки, Еквадору, Гондурасу, Ннікарагуа,  Панами, Домініканської Республіки). Наприклад назви місць-держав племіні майа: Теотіуакан, Шочікалько, Тахін, Тікаль, Паленке, Копан.

   Діатопічна  іспанська мова як система функціонує і розвивається не у вакуумі, а в певних  мовних і мовленевих оточеннях, що іменуються лінгвістичним середовищем.

 Лінгвістичне буття запозичених індоамериканізмів відбувається у межах  лексико-семантичної системи національної іспанської  мови, що є середовищем  для їх функціонування і розвитку.  У світлі теорії номінації запозичення мають статус рівноправності, а не неповноцінності у порівнянні з іншими видами   номінації і є тим  каналом,  що сприяє  входженню   нових елементів у  мову. і виробленню   нових  системно-структурних відносин.

   Кожна  мова  виявляє три групи  властивостей,  які можна  віднайти у певних проявах мови, - універсальні, типові та індивідуальні.  Виділені властивості є відбитком філософських категорій одиничного, особливого та загального у  мовознавстві.

    Названі три групи властивостей  легко розкриваються в таких мовних одиницях як запозичення. Універсальна властивість  мови – служити задоволенню комунікативних потреб суспільства - розповсюджується і на такі комунікативні одиниці, як запозичення.

   Типова властивість запозичень є їх здатність приходити у відповідність зі всією системою сприймавшої їх  мови,  тобто адаптуватися.