Формування та використання власних імен у Латинській Америці, страница 6

     Elias                             David               

     Matsusalin

зустрічаються також імена еллінського походження

      Afrodita                      

     Demostenes

Але останні мають тенденцію ще більше поширюватись, і використовують їх вже не тількі негритянський прошарок але й білі. Це може поясснюватися тим, що з естетичної точки зору вони звучать красиво та, навіть, велично.

    Прикладом індіанських та африканських прізвищ можуть бути:

Quishpe                   Caronaba

      Cashapamba           Vilcarima   

      Maiguashca             Maccha

      Chiliquinga              Guacra

      Matamba                 Canga

      Ayuayo                     Cusumbo

      Atunca                     Aucapiña

      Guayamabe

Індіанські прізвища, на відміну від африканських, відрізняються більш частотнішим використанням голосних звуків, та змішанням між собою: -ua, -aya, -uayo(a), (g)-cuasha, -au, -oyo (наприклад назва лікарської рослини – ahuahuasuchil (Heliocereus speciosus)).

Щодо африканських прізвищ, то вони відрізняються своєю рітмічністю та частотнішим використанням приголосних.

      Індіанські прізвища найбільш поширенні (в Еквадорі), в С'єррі. Африканські в приузбережних районах Есмеральдас та Манабі. Таким чином, еквадорські антропоніми-звертання заключають в собі елемент національної самобутності варіанта іспанської мови латиноамериканських країн.

    Своєрідна етнічна ситуація знайшла чітке відображення в наборі власних форм звертання: узуальні апелятиви, лексичне значення яких засновано на етнічній ознаці. Найбільш частотні з них такі звертання:

         Indio                     Negro

         Runa                     Zambo

         Rosca                              Catiro

         Longo                   Juyungo

    Іменики runa, rosca  в Еквадорі служать для зневажливої номінації індіанця.

    Слова zambo, catiro, juyungo в еквадорському варіанті іспанської мови мають значення – негр.

Сьогодні, серед більш сучасного населеннячастіше використовується інша форма звертання до приятелів або до знайомих людей, така як: loco, chamo, pana, parcero, pelado(a), зустрічаються також і форми звертання запозичені з англійської, наприклад – man; або зневажлива форма запозичена з німецької – babilonio, в піринейському варіанті еквівалентно – tonto, bobo.

    В порівнянні з піринейським варіантом іспанської мови, можливо кваліфікувати як одну з рис національно-культурної специфіки мовного спілкування населення Еквадору (йогочоловічої частини) високочастотне використання прізвиськ в функції звертання. Відомий латиноамериканський лінгвіст У.Тоскано Матеус, розцінював феномен широкого використання в Еквадорі прізвиськ як “особливість еквадорської мови”, (Toscano Mateus II. Op.cit.P.224) пояснює його специфікою етнічного змісту еквадорського суспільства, а саме – наявність в ньому індіанського прошарку. Вчений вважає, що хоча звичка давати людям прізвиська і у іспанців, однак у латиноамериканцях вона виражена яскравіше в силу індіанського субстрата; в багатьох індіанських племенах існувало і в якоїсь мірі продовжує жити вірування, що різні фізичні та розумові вади, які можуть бути у людини, є не що інше , як результат кари вищіх сил. Людська увага на таких людях особливо загостренна, і це отримує вираження в специфічних звертаннь (прізвиськ).

    Для створення прізвиськ застосовуються іменники (які служать в першу чергу для номінації фллори та фауни), а також субстантивовані прикметники. І тут неможливо не зазначити, що в латиноамериканських мовах більшу частину індоамериканізмім займають саме назви тварин, птахів, комах, рослин, дерев, квітів, коренів:

         Aguacapacle

        Agualjocoque

        Aguatete

        Aguatezontle

        Aguatomate

        Ahuahuasuchil

        Ahuejote

        Ahuitule

        Amacahuite

        Amamaxtla

        Apipizca

        Ascayote

Cacachila

Cacahuasuchil

Calagua

Campamoche

Cayahual

Cenzonmaye

Comecacao

Oquispacle

Contaxcahuite

Otatera

Omequelite

Escapacle

Elotillo

Jilobalsamo

Izcahuite

Iztapatle

Matacoyote