Формування та використання власних імен у Латинській Америці, страница 5

    Функціонування форми  vos, особливо у зв'язку з масовою міграцією сільських жителів у міста, спостерігається в різних районах Еквадору; в той же час найчастіше її використовують в С'єррі, де voseoє всезагальною і використовується в побутовій мові як міського так і сільського населення; при цьому більшість населення належить до культурного прошарку суспільства. Цікаво те, що ні еквадорська Академія наук, ні школа voseo не визнають.

    Ієрархія внутрішньосімейних відносин (особливо в сільській місцевості та невеликих містах) знаходить пряме відображення в реалізації займенникової форми звертання в ції сфері. Так якщо в піринейському стандарті звертання на usted дітей до батьків та батьків батьків має чітку виражену тенденцію до відмирання, то в Еквадорі, навіть серед культурного прошарку населення, звертання на usted , в деякіх районах країни в певних ситуаціях широко використовується.

¡Mama! calmese. Usted no sabe, mama. (13)       

Звертає на себе увагу та обставина, що найбільш часто ustedвикористовується при адресації до батька або діда, тобто до людей чоловічої статі. Цікаво, що в деяких родинах мати звертається до синів на usted (батько на або на vos).

    В побутовій мові (як правило людей з низьким культурним рівнем) нерідко спостерігається формальне змішання звертаннь tu, vos, usted та відповідних дієслівних форм. Письменники з метою створення мовної характеристики героїв відображають це явище в художніх творах.

Oye, Manuel, ¿sabes vos?

¿Que, ah?

¡Tu, sabes y lo saben todos!..                                                                                                                                                                           

¡Oiga, joven Manuel!

¡Ah!

Usted creyo que soy loco. Pero no es asi…(14)                                                                                                                                                                                          В цих випадках має місце десемантизація форми usted: вона втрачає свої основні відрізняючі ознаки – "вічливість" та "повагу". Яскравим доказом цього є використання форми usted, коли контекстуальне лексичне оточення не відповідає її традиційному значенню.

    Звертає на себе увагу той факт, що досить часто в емоційній мові інтелігенції (особливо часто по відношенню до дітей) спостерігається перехід з форми або vos на usted (з відповідною зміною дієслівних форм), при цьому займенникові форми, як правило, не вживають.

    При виражені особливої ніжності та лагідності, в першу чергу до маленьких дітей, в мові дуже часто використовується форма 3-ї особи наказового спосібу, яка коррелюється, як відомо, з usted.

      Venga aca, mi pollito;

      Sientese aqui, mi amorcito;

      Paseme la cucharra, mi coranzito;

      Cuenteme, alhahija.

    Іноді ця форма звучить при роздратуванні, гніві або у випадках, коли дітям щось наказують:

¡Salga a abrir la puerta!

¡Callese, niñito!

¡Vaya a ver, quien viene!

¡Vayase comiendo!

¡Duermase!

Як і в інших національних варіантах іспанської мови, в системі форм звертання (при адресацуії до знайомих людей) центральне місце займають антропоніми (власні імена). Імена власні як односкладні, так і багатоскладні (в повній або зменшувальній формі) та прізвища в більшості випадках єдині у всіх національних варіантах іспанської мови Південної Америки, це дуже поширена реалізація імен власних не в повній, а в зменшувальній формі. В той же час, в Еквадорі має місце специфіка їх вибору, частоті використання та формального вираженню ряда одиниць, що в значній мірі пояснюється впливом індіанських (головним чином, кечуа) та африканських мов. Абсолютна більшість іспаномовних індіанців мають прізвища  індіанського походження: але, головним джерелом їх власних імен є іспанських.

    Негритянський прошарок населення також зберігає прізвища африканського генезиса: щодо імен, то вони досить різноманітні: широко поширенні біблійні:

      Solomon                      Sara