Підбір нагрівальних приладів за конструктивно-технічними і технологічними ознаками, страница 4

Сталеві штамповані панельні радіатори— малоінерційні завдяки незначній металоємностї й водомісткості, мають не­значну будівельну глибину. Однопанельні радіатори легко очистити від пилу, але площа їх нагрівальної поверхні відносно невелика, тому здебільшого використовують дво- або трирядні конструкції з додатковим оребренням, що утруднює видалення пилу. Внаслідок чутливості до внутрішньої корозії такі прила­ди потребують неагресивного високоякісного теплоносія, тому сталеві радіатори використовуються переважно в закритих сис­темах опалення та в системах зі спеціальною водопідготовкою. Довговічність таких радіаторів подовжиться, якщо вміст роз­чиненого кисню в теплоносії не перевищуватиме 0,1 мг/л.

Сталеві гладкотрубнї регістри, як і сталеві радіатори, по­требують теплоносія високої якості. Вони відзначаються найжорсткішими санітарно-гігієнічними показниками. їх ви­готовляють у горизонтальному або вертикальному виконанні, одно- або багаторядними залежно від місця встановлення. Круглотрубні регістри (рушникосушарки) встановлюють у ванних кімнатах, санвузлах, а плоскотрубні придатні для будь-яких приміщень.

Сталеві конвектори (конвекційні радіатори) характеризу­ються незначною металоємністю, водомісткістю і тепловою інерційністю. Вони складаються з горизонтальних сталевих трубок із насадженими на них тонкими сталевими прямокут­ними пластинками. Фронтальний і тильний боки закриті мета­левим загородженням. Фронтальне загородження не пропускає радіаційне тепло від приладу до приміщення. Передача тепла здійснюється переважно шляхом конвекції під час руху нагрі­того повітря відносно до труби і пластин. Конвектори прості у виготовленні, монтажі й експлуатації, надійні. Більшу частину тепла вони передають приміщенню за рахунок конвекції, тому при застосуванні у високих приміщеннях нижня частина побли­зу підлоги прогрівається недостатньо, а верхня може перегріва­тись. Як і для інших сталевих нагрівальних приладів, "чутливих" до корозії, вимоги до якості теплоносія — високі.

Біметалеві нагрівальні прилади — мідно-алюмінієвї конвектори-радіатори — за інерційністю, питомою тепловою на­пругою та іншими характеристиками вважаються одними з найкращих. Порівняно з чавунними секційними батареями або сталевими панельними радіаторами вони відзначаються в де­кілька разів меншою ємністю та у 10-20 разів меншою масою з водою й, відповідно, меншою інерційністю, а отже більшою швидкістю прогрівання приміщення. Такі конвектори-радіатори мають форму конвекторів і складову теплового потоку радіаторів. Завдяки природній конвекції вони забезпечують рівномірний розподіл температури по всьому приміщенню. Мідно-алюмінієвий радіатор складається з теплообмінника та навісних декоративних панелей. Теплообмінник являє со­бою безшовну мідну трубу з алюмінієвим оребренням. Мідь і алюміній — метали, які характеризуються найвищим рівнем теплопровідності з усіх доступних матеріалів. Причомутеплоносій в таких нагрівальних приладах контактує тільки з міддю, а з алюмінію виготовлено теплопровідні пластинки й корпуси радіаторів. Щоб запобігти утворенню гальванічних пар міді з цинком, при використанні мідно-алюмінієвих конвекційних радіаторів в системі опалення не рекомендується застосову­вати сталеві оцинковані труби. Ідеальний варіант опалюваль­ної системи, якщо вона виконана з мідних трубопроводів. Тоді вся система буде складатися з одного найбільш нейтрального до корозії матеріалу, що значно подовжить її довговічність. Використання мідно-алюмінієвих конвекторів-радіаторів в системах опалення з терморегуляторами дає змогу досягти максимальної енергоощадності.