Підбір нагрівальних приладів за конструктивно-технічними і технологічними ознаками, страница 2

Чавунні секційні радіатори через наявність каналів ве­ликого перерізу і, в зв'язку з цим, незначного гідравлічного опору рухові теплоносія найчастіше застосовують у системах з природною циркуляцією. Конвективна складова теплового потоку від таких нагрівальних приладів становить приблиз­но 70%, а радіаційна — 30%. За рахунок конвективного на­гріву швидко прогрівається верхня частина приміщення, а радіаційна складова забезпечує прогрівання нижньої, тому чавунні радіатори добре підходять для високих приміщень.

      Стійкість до корозії та механічна міцність завдяки значній товщині стінок — запорука надійності в експлуатації. Саме з цієї причини чавунні радіатори залишаються найбільш розповсюдженими. Вони також досить стійкі до заростання накипом, що особливо важливо, коли використовується непідготовлений теплоносій. Секційні радіатори складають з окремих секцій, що дає змогу досить точно підбирати площу поверхні нагріву і загальну теплопродуктивність. Внаслідок значних водомісткості й металоємності та низького коефіці­єнта теплопровідності чавуну прилади мають значну теплову інерційність.

Чавунні ребристі труби виготовляють з круглими ребра­ми. Монтують їх з одно- або багаторядним розміщенням з проміжками в 200 мм. Переваги й недоліки цих приладів аналогічні чавунним радіаторам. Оребрення значно утруд­нює очищення від пилу.

Сталеві штамповані радіатори — малоінерційні завдяки незначній металоємності й водомісткості. Мають невелику будівельну глибину. Однопанельні радіатори легко очища­ються від пилу, але мають відносно незначну площу на­грівальної поверхні, тому здебільшого використовуються дво- або трирядні конструкції з додатковим оребренням, що утруднює видалення пилу. Внаслідок чутливості до внутріш­ньої корозії прилади потребують неагресивного теплоносія, тому сталеві радіатори використовуються переважно в за­критих системах опалення та в системах зі спеціальною водопідготовкою. Довговічність таких радіаторів підвищиться, якщо вміст кисню у теплоносії не перевищуватиме 0,1 г/м3.

Сталеві гладкотрубні регістри, як і сталеві радіатори, по­требують теплоносія високої якості. Вони відзначаються найвищими санітарно-гігієнічними показниками. їх виготовляють у горизонтальному або вертикальному виконанні, однорядними або багаторядними залежно від місця встанов­лення. Круглотрубні регістри (рушникосушарки) встановлю­ють у ванних кімнатах, санвузлах, а плоскотрубні придатні для будь-яких приміщень.

Сталеві конвектори мають незначні металоємність, водо­місткість і теплову інеційність. Вони складаються з гори­зонтальних сталевих трубок із насадженими на них тонкими сталевими прямокутними пластинками. Фронтальна й тильна сторона закриті металевим загородженням. Фронтальне не пропускає радіаційне тепло від приладу до приміщення. Передача тепла здійснюється переважно шляхом конвекції під час руху нагрітого повітря відносно труби і пластин. Конвектори прості у виготовленні, монтажі й експлуатації, надійні. Більшу частину тепла передають приміщенню за рахунок конвекції, тому при застосуванні у високих при­міщеннях нижня частина біля підлоги прогрівається мало, а верхня може перегріватись. Як і в інших сталевих нагрі­вальних приладів, внаслідок корозійної чутливості вимоги до якості теплоносія — високі.

Алюмінієві радіатори більш привабливі зовнішньо, ніж ча­вунні; мають кращі теплотехнічні характеристики. Під час їх експлуатації необхідно дотримуватись вимог виробника щодо протикорозійного захисту. Ці прилади можуть піддаватись кислотній корозії, якщо в теплоносій будуть додаватися хіміч­ні реагенти проти утворення накипу та для пом'якшення води. В системах опалення з такими радіаторами необхідно уникати утворення гальванічних пар алюмінію з латунню та деякими іншими металами, оскільки це також підсилює корозію.