Підбір нагрівальних приладів за конструктивно-технічними і технологічними ознаками

Страницы работы

Содержание работы

5.3 Питання підбору нагрівальних приладів

Нагрівальні прилади — це елементи опалювальної сис­теми, призначені для передачі тепла від теплоносія безпо­середньо у приміщення, в якому вони встановлені.

За конструктивно-технічними і технологічними ознаками нагрівальні прилади класифікують:

•  за способом теплопередачі —конвективні, які передають конвекцією понад 75% теплового потоку (конвектори, ре­бристі труби); радіаційні, які передають випромінюван­ням не менше 50% теплового потоку (стельові нагрівальні
панелі та випромінювачі) і конвективно-радіаційні, які передають конвекцією 50-75% теплового потоку (гладкотрубні нагрівальні прилади, панельні й секційні раді­атори, настінні та підлогові нагрівальні панелі);

•  за тепловою інерційністю — з великою тепловою інер­цією, які характеризуються низьким коефіцієнтом тепло­провідності, великою водомісткістю та масою металу (ча­вунні радіатори, нагрівальні панелі), і з малою тепловою інерцією, які мають високий коефіцієнт теплопровідності, малу водомісткість та масу металу (конвектори, листові штамповані радіатори);

•  за матеріалом виготовлення — металеві (сталеві, чавунні, алюмінієві, мідні), біметалеві (сталево-алюмінієві, мідно-алюмінієві, обміднені), неметалеві (керамічні, бетонні, пластмасово-бетонні) та комбіновані (металево-кераміч­ні, металево-бетонні);

•  за зовнішньою поверхнею — гладкі (радіатори, панелі, гладкі регістри) і оребрені (конвектори, ребристі труби);

•  за висотою — високі (понад 650 мм), середні (400-650 мм), низькі (200-400 мм) та плінтусні (до 200 мм);

•  за будівельною глибиною — великої (понад 200 мм), середньої (120-200 мм) та малої (до 120 мм).
Основні вимоги, яким повинні відповідати сучасні на­грівальні прилади:

•  економічні — прилади повинні бути якнайменш металоємкими, мати якомога менші питому вартість і приведені витрати на виготовлення, монтаж та експлуатацію;

•  теплотехнічні — прилади повинні якнайефективніше пе­редавати теплову енергію від теплоносія до повітря опа­люваного приміщення, тобто мають забезпечувати макси­мально можливе значення коефіцієнта теплопередачі;

•  експлуатаційно-побутові — прилади повинні бути стійки­ми до високих температур і довговічними, по можливості мати додаткове обладнання, наприклад зволожувачі по­вітря тощо;

•  виробничо-монтажні — прилади повинні мати високу ме­ханічну міцність, бути зручними й безпечними під час тран­спортування, монтажу, експлуатації та обслуговування;

•  архітектурно-будівельні — прилади повинні мати якнай­менші габаритні розміри та об'єм і за дизайнерським ви­конанням, формою, естетичним оформленням, зовнішнім покриттям вписуватись в інтер'єр приміщення;

санітарно-гігієнічні — прилади повинні мати якомога меншу площу осідання пилу і вільний доступ для його видалення, якнайменшу температуру на поверхні, що запо­бігатиме пригоранню пилу й опікам та зниженню швид­кості руху повітря з пилом. Осідання пилу на поверхні нагрівального приладу погіршує процес теплообміну при­близно на 15%.

Одним із основних критеріїв підбору нагрівальних приладів є теплова інерційність. Прилади з великою інерційністю мають низький коефіцієнт теплопровідності матеріалу виготовлення, велику масу та об'єм води. Для прогрівання такого приладу і забезпечення теплового комфорту потрібно забагато часу. У разі охолодження внаслідок значної інерційності у приміщення буде передаватись зайва теплота, оскільки прилад не може миттєво охолонути або вийти на менший рівень теплової потужності. Тому системи водяного опалення з високоінерційними нагрівальними приладами є менш енергоощадними, ніж з приладами незначної теплової інерційності.

У виборі нагрівальних приладів для конкретного об'єкта обігріву і конкретної опалювальної системи необхідно враховувати всі переваги й недоліки, характерні для різних типів нагрівачів, а також якість теплоносія і його робочі параметри (температуру, тиск). Деякі рекомендації щодо вибору нагрівальних приладів для різних приміщень наведені в таблиці 5.1.

Таблиця 5.1 - Рекомендовані нагрівальні прилади для різних приміщень

Приміщення

Рекомендовані типи                            нагрівальних приладів

Житлові та громадські адміністративні будинки

Радіатори, конвектори, панелі

Дитячі заклади і лікарні

Радіатори, панелі

Промислові будинки без виділення пилу

Радіатори, конвектори, панелі, ребристі й гладкі труби

Адміністративно-побутові     будинки                                          

Радіатори, конвектори, панелі , гладкі труби

Адміністративно-побутові   будинки                                               

Радіатори, конвектори, панелі

Похожие материалы

Информация о работе