Обслуговування та експрес-контроль побутових газових лічильників, страница 4

4. До початкових показів контрольного лічильника  додається значення контрольного об¢єму   і одержується кінцеве значення показів контрольного лічильника :       , при якому потрібно буде припинити вимірювання при конкретній витраті газу.

 Значення  вноситься до протоколу /Додаток №4, по тексту розділу /.

5. Запалити сірник і, подаючи газ на пальник, його підпалюють.

6. Слідкують за зростаннями показів контрольного лічильника.

УВАГА! Довідкова тривалість вимірювання,Т- в хвилинах

наведена у Таблиці – 5.3. /дивись по тексту розділу/

7.При досягненні показів контрольного лічильника значення  - подачу газу припиняють зажимом гумової трубки або краном лічильника, що перевіряють.

Таблиця 5. 3 - Тривалість проведення вимірювання

Позначе-

Одиниця

Тип

лічи

льни

ка

          Найменування

ння по тексту

вимірю-вання

G1,6

G 2,5

G 4

G 6

1

2

3

4

5

6

7

Витрата газу

32

50

80

120

Контрольний об¢єм

    

15

15

40

40

Довідкова тривалість проведення вимірювання

Т

хвилин

28

18

30

20

ВЕРХНЯ допустима границя значень показів об¢єму лічильником, що перевіряється

    

16,5

16,5

44

44

НИЖНЯ допустима границя значень показів об¢єму лічильником, що перевіряється

   

13,5

13,5

36

36

Витрата газу

250

400

600

1000

Контрольний об¢єм

 

50

50

150

150

Тривалість проведення вимірювання

     Т

хвилин

12

7,5

15

9

ВЕРХНЯ границя допустимих значень показів об¢єму лічильником, що перевіряється

 

55

55

165

165

НИЖНЯ границя допустимих значень показів об¢єму лічильника, що перевіряється

 

45

45

135

135

Таблиця 5.4- Визначення об¢ємної витрати газу  

в залежності від зростання показів контрольного лічильника  DVк  | | за проміжок часу 60 секунд

0,5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

17

   Q

год

30

60

120

180

230

300

360

420

480

540

600

1020

8. Кінцеві покази лічильника,  вносяться до ПРОТОКОЛУ /

Додаток - 4, дивись по тексту розділу/.

9. Обчислюється об¢єм газу, що пройшов через лічильник, ЩО ПЕРЕВІРЯЮТЬ,  , як різницю показів   

                                                                                     (  5.2 )

10. Відносне відхилення в  % , результатів вимірювання об¢єму газу лічильником, ЩО ПЕРЕВІРЯЮТЬ, визначається за формулою

                                                                                    ( 5.3  )

·  УВАГА! Границі відносного відхилення результатів вимірювання об¢єму газу  лічильником, ЩО ПЕРЕВІРЯЄТЬСЯ, встановлені даною інструкцією,