Обслуговування та експрес-контроль побутових газових лічильників, страница 5

                                                         [d]=±10%

   і наведені в Таблиці – 5.3 /дивись по тексту роботи/для відносного режиму витрат газу та типу лічильника.

11. Значення , порівнюється з границями допустимих значень показів об¢єму лічильника, ЩО ПЕРЕВІРЯЄТЬСЯ     та   , які наведені в

Таблиці – 5.3 / дивись по тексту розділу/ для відповідного режиму витрати газу   та типу лічильника.

·  Якщо одержане значення об¢єму газу  не вийшло за вказані границі, то лічильник, що перевіряється, вважається ПРИДАТНИМ до експлуатації.

·  Якщо одержане значення об¢єму гзу  вийшло за вказані границі, то лічильник, що перевіряється, вважається непридатним до експлуатації  і його треба ремонтувати.

12. Повторити всі операції по проведенню вимірювання для режиму витрат газу

                                                   

Результати обчислень заносяться до ПРОТОКОЛУ / дивись  Додаток - 4 , зразок його заповнення,  Додаток - 5, дивись по тексту роботи /.

13. Протокол підписують старший перевіряючий та абонент.

14. Після оформлення протоколу проводяться роботи по приведенню газового контуру у первинний  стан, - при закритому крані перед лічильником, що перевіряли, замінюється пробка.

15. Перевіряється герметичність всіх з¢єднань водним розчином стійкої мильної піни. Після усунення можливої негерметичності перевірка герметичності ПОВТОРЮЄТЬСЯ                                             

                                                   ПРОТОКОЛ                                   /Додаток - 4/

                                               Від ______________   2008 р

                   ЕКСПРЕС - КОНТРОЛЬ ЛІЧИЛЬНИКА ГАЗУ ПОБУТОВОГО,

                   що належить абоненту ______________________________________

    Тип лічильника _______ зав. № _____________ рік виготовлення ___________

                    Виробник _________________________________________________

Температура навколишнього повітря біля контрольного лічильника _______ °C

Надлишковий тиск перед контрольним лічильником ____ мм вод. ст. або _____ Па

Температура газу ______ °C.

                                                        РЕЗУЛЬТАТИ :

1. Зовнішній огляд.

    Висновки : _________________________________________________________

2. Перевірка герметичності з¢єднань газової магістралі та лічильника.

    Висновки : _________________________________________________________

3. Випробування.

    Висновки :__________________________________________________________

Найменування

Позначення

по інструкції

Одиниці вимірюв.

      

     

Об¢ємна витрата газу

КІНЦЕВІ покази контрольного        лічильника

ПОЧАТКОВІ покази контрольного    лічильника

Об¢єм газу, що пройшов через КОНТРОЛЬНИЙ лічильник

Покази КІНЦЕВІ лічильника, що ПЕРЕВІРЯЄТЬСЯ

Покази ПОЧАТКОВІ лічильника, що ПЕРЕВІРЯЄТЬСЯ

 Об¢єм газу, який пройшов через лічильник, що ПЕРЕВІРЯЄТЬСЯ

Лічильник не придатний до експлуатації і потребує ремонту.      Непотрібне закреслити !

Лічильник придатний до експлуатації і не потребує ремонту.                 

Перевіряючий .........................     / ................................................ /

                                ПІДПИС                                                          ( ПРИЗВИЩЕ, ІНІЦІАЛИ )