Обслуговування та експрес-контроль побутових газових лічильників, страница 3

Висновки за результатами перевірки зовнішнього огляду  повинні бути внесені у протокол /дивись Додаток №4, по тексту роботи /

·  Перевірка герметичності з¢єднань газової магістралі і лічильника

    Перевірка герметичності з¢єднань виконується шляхом нанесення водного розчину стійкої мильної піни на всі роз¢ємні з¢єднання від крану перед лічильником, що перевіряється, до кранів газової пліти, газової колонки, інших газових приладів /апаратів/, а також на роз¢єми у зібраному газовому контурі. При перевірці на герметичність у газовій магістралі створюється надлишковий тиск газу шляхом відкриття крану перед лічильником, що перевіряється. Ознака негерметичності - виділення бульбашок газу. Можлива негерметичність повинна бути усунена діями згідно діючих інструкцій. При перевірці герметичності лічильника, що перевіряється, стійкий водний розчин мильної піни наносять на різьбові  з¢єднання штуцерів лічильника, а також навколо місць з¢єднання штуцерів з корпусом лічильника, навколо  відлікового пристрою та навколо поперечного бандажу корпусу лічильника. Ознака негерметичності - виділення бульбашок газу. Негерметичність повинна бути усунена, в тому числі заміною прокладок.

    Наявність зростання бульбашок газу на корпусі лічильника покаже на негерметичність корпусу. Лічильник при цьому повинен бути вилучений з експлуатації.

     Результати перевірки герметичності з¢єднань і лічильника вносяться до протоколу / дивись Додаток №4 по тексту розділу /.

·  Контроль працездатності лічильника.

При контролі лічильника перевіряється його функціонування на режимах, при яких:

1.  Запалюється один пальник газової плити і зменьшується подача газу краном  цього пальника до мінімальної /середньої/ витрати;

2.  Запалюються всі пальники газової плити.

Якщо, при запалюванні виник хлопок, то запалювання повторюється.

При випробуванні візуально встановлюється, чи роліки відлікового пристрою лічильника обертаються рівномірно? Покази відлікового пристрою повинні зростати, робота лічильника повинна бути без сторонньго шуму.

     Результати випробування заносяться до протоколу /дивись Додаток №4 по тексту розділу/

·  Визначення відносного відхилення результатів вимірювання об¢єму

1.  В залежності від типу лічильника, що перевіряють, визначаються величини об¢ємних витрат газу           та       , при яких проводяться визначення відносного відхилення результатів вимірювань об¢єму, а також об¢єм газу, який треба пропустити через КОНТРОЛЬНИЙ лічильник   

УВАГА! Ці величини наведені  у Таблиці 3, з якої їх треба перенести у ПРОТОКОЛ  /Додаток №4 дивись по тексту розділу/

2. Встановіть потрібне положення крану газового пальника для забезпечення

    об¢ємної витрати газу        

                       Витрата газу обчислюється за формулою :

                               ,    ,              ( 5.1 )

      де: Т - час / в секундах /, за який змінюються покази контрольного лічильника     

      від   до   /кругом, одиниця виміру об¢єму,  /. Встановлення

     потрібного положення крану газового пальника проводиться пробними пусками

     тривалістю 60 секунд.  При цьому, для прискорення визначення, величина  

     зростання показів контрольного лічильника за проміжок

     часу в 60 секунд порівнюються з даними, наведеними у Таблиці № 4 /дивись по тексту розділу/.                                     

3. Після визначення положення крану газового пальника, що забезпечує витрату газу за  60 секунд ,    , з Таблиці №3 / для того типорозміру лічильника, що перевіряється /, відключається подача газу зажимом гумової трубки або краном перед лічильником, що ПЕРЕВІРЯЄТЬСЯ. До протоколу /Додаток № 4 дивись по тексту роботи/ вносяться початкові покази лічильника, що ПЕРЕВІРЯЮТЬ   та КОНТРОЛЬНОГО лічильника  на даний час.