Обслуговування та експрес-контроль побутових газових лічильників, страница 2

      ∙ При проведенні експрес-контролю можуть бути застосовані інші засоби вимірювань з метрологічними характеристиками, які не гірші ніж зазначені у Таблиці 2- Перелік і характеристики засобів вимірювання.

      ∙ При проведенні обслуговування та експрес-контролю повинні застосовува-тися інвентарні пристосування, перелік яких наведений у Додатку 1/ дивись по тексту розділу/.

      ∙ При проведенні обслуговування та експрес-контролю повинні дотримуватися такі умови :

1.  Атмосферний тиск від 86 до 106 кілоПаскаль;

2.  Відносна вологість повітря до 80%;

3.  Температура навколишнього повітря від 5 до 35°C;

4.  Температура робочого середовища від 0 до 25°C;

5.  Робоче середовище - газ природній, ГОСТ 5542    або пари зрідженого газу, ГОСТ 20448;

6.  Надлишковий тиск газу до 3, 0 кПа або 300 мм вод ст.

                5.4  Підготовчі роботи

·     Перед проведенням обслуговування та експрес-контролю необхідно перевірити відсутність загазованості приміщень, де встановлені газовий лічильник і газові прилади, апарати, за допомогою газосигналізатора. Покази сигналізатора не повинні перевищувати 5 % НКГВ по . При наявності загазованості - діяти згідно до діючої інструкції по її ліквідації. Після того, як загазованість буде усунута - перевірити можливість наявності газу вдруге. Всі засоби контролю необхідно підготувати до роботи згідно до вимог експлуатаційних документів, які на них поширюються.

·    Зібрати, залежно від ситуації на місці, схему проведення контролю /дивись креслення № 4/ у наступному порядку:

1.  Закрити кран перед лічильником, що підлягає контролю;

2.  Герметично, з встановленням прокладок, приєднати шляхом накручування інвентарні штуцери  №1 та №2 /дивись Додаток - 1 / до, відповідно, вхідного і вихідного патрубків контрольного лічильника;

3.  На штуцери контрольного лічильника надіти та зафіксувати хомутами гувові або дюрітові трубки;

4.  Відкрити вікно або квартирку;

5.  Вийняти з крану перед газовою плитою /або іншого приладу/ пробку і швидко вставити її на місце інвентарну пробку, змащену мастилом, таким чином, щоб вісь штуцерів пробки була паралельною вісі трубопроводу;

6.  На штуцер інвентарної пробки надіти та зафіксувати хомутами гумові або дюрітові трубки / дивись креслення №4, позиція 6 / від контрольного лічильника;

7.  Перевірити, щоб контрольний лічильник був підключений до газопроводів згідно з напрямком стрілки на його корпусі;

8.  Підключити до контрольного лічильник та зафіксувати мановакумметр і підготувати його до роботи;

9.  У гільзу для термометра інвентарного штуцера №1 /дивись Додаток-1/ контрольного лічильника налити води кімнатної температури, та встановити термометр;

10.Контрольний лічильник поставити на гарізонтальну поверхню штуцерами догори, передбачивши незмінність його положення під час виконання операцій контролю.

5.5 Проведення обслуговування та експрес контролю

·  Зовнішній огляд.

При зовнішньому огляді лічильника що перевіряється, повинна бути встановлена його відповідність наступним вимогам:

1.  Маркування лічильника повинно бути чітким;

2.  Скло відлікового пристрою повинно бути чистим і прозорим;

3.  Цифри та риски на роликах відлікового пристрою повинні бути контрастними і легко читатися;

4.  Лічильник повинен мати діюче тавро  про державну повірку, мати пломби  у місцях доступу  до відлікового пристрою та вимірювального механізму , а також на гайках  вхідного та вихідного штуцерів;

5.  Лічильник не повинен мати механічних пошкоджень, які впливають на його працездатність;

6.  Відтиски на пломбах повинні бути чіткими.